‘ออมสิน’ ออกสินเชื่อ เพื่อประชาชน

กู้เงิน 1 ล้าน ผ่อนเดือนละ 10 บาท ‘ออมสิน’ ออกสินเชื่อ เพื่อประชาชน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคาร ได้ออกสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 25,000 ล้านบาท

สำหรับสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท จะให้กู้ตามความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.010% ปีที่ 2-3 เท่ากับ 4.350% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-0.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.745% ต่อปี) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.903% และให้กู้ทั้ง ทั้งสร้าง-ซื้อ-ซ่อมแซม/ต่อเติม-รีไฟแนนซ์ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สำหรับวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 20 ปี ในปีแรกคิดเป็นเงินงวดผ่อนชำระ 10 บาทต่อเดือน ปีที่ 2-3 ผ่อนชำระ 3,700 บาทต่อเดือน และปีที่ 4 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ 8,300 บาทต่อเดือน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

นอกจากนี้ ยังลดค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2.00% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1.00% เหลือ 0.01%

ดร.ชาติชาย กล่าวด้วยว่า ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น และได้คิดคำนวณเงินงวดให้ผ่อนสบายๆ ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อให้แบ่งเงินนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

แหล่งที่มาของข่าว : https://workpointtoday.com/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/

About Natanna Truststore Columnist

View all posts by Natanna Truststore Columnist →