‘เราผูกพัน’ กลุ่มไหนได้เงินบ้าง

‘เราผูกพัน’ กลุ่มไหนได้เงินบ้าง โครงการใหม่! วิธีลงทะเบียนรับ 4,000 บาท

“เราผูกพัน” ใครเข้าเกณฑ์บ้าง สอดคล้งกับคำกล่าวของ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า

หลักการให้ความช่วยเหลือกลุ่มข้าราชการที่มีประมาณ 1 ล้านกว่าคน ว่า “ข้าราชการระดับสูง จะไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง ส่วนข้าราชการที่มีรายได้น้อย มีอยู่จำนวนเท่าใด คงไม่ได้ช่วยเหลือทั้งหมด รวมทั้งลูกจ้างที่มีกว่า 2 แสนคน

ก็ต้องไปดูว่ายังเหลือส่วนไหน ที่ไม่ได้ร่วมมาตรการอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เรื่องเยียวยาข้าราชการ การดูแลกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย ลูกจ้าง มีรายได้น้อย ที่เงินเดือนต่ำกว่าเท่าไหร่ ก็กำลังดูมาตรการเยียวยา

ซึ่งกลุ่มข้าราชการเหล่านี้มีกฎ กติกาเรื่องการรับเงินเดือนอยู่ จะทำในเฟสต่อเนื่องกัน ขอพิจารณารายละเอียดทำให้ทันในช่วงใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ขอตรวจสอบจำนวนกับกรมบัญชีกลางก่อน

ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยรูปแบบจะช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีเงินเดือนไม่สูง เช่น มีเงินเดือนใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท เป็นต้น

ที่แน่นอนคือข้าราชการระดับสูงจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการแน่นอน ส่วนเหตุผลที่ช่วยกลุ่มข้าราชการนั้น เพราะไม่มีการปรับฐานเงินเดือนมานานแล้ว

เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ส่วนรูปแบบการจ่ายเงินนั้นกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็นรูปแบบใด เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว รวมทั้งข้าราชการจำนวนมากก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วย ซึ่งจะนำส่วนนี้มาพิจารณาด้วย

นายกฤษฎากล่าวว่า ส่วนวงเงินที่จะใช้ในโครงการ ถ้าพิจารณาแล้วว่าโครงการเราผูกพันไม่ได้ออกมาในลักษณะของโครงการเยียวยา ก็จะใช้เงินจากงบประมาณกลาง

ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนที่ไม่มากเท่าไร เนื่องจากผู้ได้สิทธิ์น่าจะอยู่ในหลักแสนคน และวงเงินน่าจะได้ไม่เกิน 4,000 บาท

About Natanna Truststore Columnist

View all posts by Natanna Truststore Columnist →