‘ม.33 เรารักกัน’ จันทร์นี้ เงินเข้ากี่บาท? เผยวิธีแก้ปัญหา

‘ม.33 เรารักกัน’ จันทร์นี้ เงินเข้ากี่บาท? เผยวิธีแก้ปัญหา หากไม่ได้รับสิทธิ-ได้เงินไม่ครบ

ไขคำตอบหลายข้อสงสัย โครงการ “ม.33 เรารักกัน” เพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาท เช็กเลยเงินเข้าวันไหน ใครบ้างหมดสิทธิ์ โครงการ “ม.33 เรารักกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

ประกันสังคมมาตรา 33 คืออะไร ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หากอธิบายง่ายๆ ก็คือ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป

ถือเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้าง โดยลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันเข้าทำงาน

คนกลุ่มไหนบ้าง ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน, ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ”, ผู้มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 = เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 = เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564 1,000 บาท
ครั้งที่ 3 = เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564 1,000 บาท
ครั้งที่ 4 = เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564 1,000 บาท

หากพบปัญหา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ ม.33 เรารักกัน ติดต่อหน่วยงานใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ และข้อเสนอแนะโครงการฯ ทางสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามเรื่องการลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ทางเบอร์โทร 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว

About Natanna Truststore Columnist

View all posts by Natanna Truststore Columnist →