เงินเดือน 5,000 ก็กู้ได้ ‘เอ มันนี่’ บัตรกดเงินสด

เงินเดือน 5,000 ก็กู้ได้ ‘เอ มันนี่’ ใจดี ให้บัตรกดเงินสด ผ่อนเดือนละ 100 บาท

A money คือบัตรกดเงินสดที่ใช้เพื่อการเบิกถอนเงินสดจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมีบัตรกดเงินสดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ที่สำคัญบัตรเอมันนี่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 5,000 บาทเท่านั้น จึงเป็นอีกบัตรกดเงินสดเงินเดือน 10,000 (หรือต่ำกว่า) สมัครได้

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรกดเงินสด A Money คือมีอายุ 20-60 ปี บริบูรณ์นับจากวันที่สมัคร มีรายได้ประจำ 5,000 บาท ขึ้นไป (ต้องสมัครที่สาขาถ้ารายได้ต่ำกว่า 18,000.-) มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้และมีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โดยมีเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตร A Money ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตัวจริง)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีลูกค้ายื่นเอกสารเป็นบัตรที่ไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด)

3.เอกสารแสดงรายได้: ใช้สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน ในกรณีรับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร กรุณาแนบสำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

การเพิ่มวงเงินเอมันนี่จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือแบบรอให้บริษัทปรับเพิ่มให้อัตโนมัติ และแบบยื่นเอกสารแสดงรายได้เพื่อขอเพิ่มวงเงิน โดยหากเป็นแบบแรกที่บริษัทปรับเพิ่มวงเงินให้เองนั้น ทางบริษัทได้แจ้งว่ากำลังทยอยพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินให้อยู่ โดยถ้าได้รับพิจารณาทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ในขณะที่แบบที่สองคือการยื่นเอกสารแสดงรายได้เพื่อขอเพิ่มวงเงินนั้นสำหรับกรณีที่มีฐานรายได้ประจำเพิ่มขึ้น ก็สามารถยื่นขอเพิ่มวงเงินเพื่อให้บริษัทพิจารณาเพิ่มวงเงินอนุมัติให้ใหม่ได้ โดยใช้เอกสารเหมือนกับตอนที่สมัครบัตรใหม่เลย และติดต่อยื่นเอกสารที่ A Money ซึ่งจะมีการแจ้งผลให้ทราบทาง SMS ต่อไป – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว

About Natanna Truststore Columnist

View all posts by Natanna Truststore Columnist →