ยืม 10,000 ผ่อนเดือนละ 240 บาท ‘ไทยพาณิชย์’ ใจดีให้กู้

ยืม 10,000 ผ่อนเดือนละ 240 บาท ‘ไทยพาณิชย์’ ใจดีให้กู้ โอนเงินเข้าบัญชีทันที

สินเชื่อ ดอกดี ยามคับขันก็สบายใจได้ กับดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สมัครง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App เงินก้อนใหญ่ดอกดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด12.99% ต่อปี ผ่อนหมื่นละ 240 บาท /เดือน* เงินสดพร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน ด้วยบัตรกดเงินสด Speedy Cash ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด 18% ต่อปี เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โอนเงินเข้าบัญชี ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ท่าน โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของท่านเป็นเงินสด แล้วโอนเงินเข้าบัญชี

แบ่งชำระรายเดือน ช่วยให้ท่านสนุกกับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยเปลี่ยนยอดใช้จ่ายสินค้าและบริการจากยอดเต็มจำนวน เป็นการผ่อนชำระแบบรายเดือนเบาๆ

ต้องชำระค่างวดโดยวิธี Direct debit เท่านั้น ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท

กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ

ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม แหล่งที่มาของข่าว

About Natanna Truststore Columnist

View all posts by Natanna Truststore Columnist →