กู้ 10,000 ผ่อนนาน 30 เดือน ‘ธ.ก.ส.’

กู้ 10,000 ผ่อนนาน 30 เดือน ‘ธ.ก.ส.’

ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรท่านที่ต้องการกู้เงินด่วนแบบถูกต้องจากภาครัฐไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ วันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ประชาชนสามารถ กู้สินเชื่อเงินด่วน ฉุกเฉินรายละ 10,000 บาท ผ่อนนาน 30 เดือน ดอกเบี้ยแค่ 10 บาทต่อเดือน โดยท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด วิธีสมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. รายละหมื่น ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ยถูก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงิน 10,000 บาทท่านสามารถทำเรื่องขอวงเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน หรือ เดือนละ 10 เท่านั้น สมัครง่ายเพราะไม่ต้องใช้หลักประกัน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ สามารถแบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน

คุณสมบัติสำหรับท่านที่ต้องการขอสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บาท ท่านที่สนใจต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส. ท่านจะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วเท่านั้น หรือท่านที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน ผู้ของสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

ขั้นตอนวิธีสมัคร ขอสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บาท เริ่มแรกให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือ คลิกที่รูปด้านบน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน ให้ท่านทำการติ๊กถูกที่ช่องผู้ขอใช้บริการ จากนั้นกดที่ปุ่มยอมรับ กดที่ปุ่มลูกค้ารายคน ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นในช่อง ความต้องการช่วยเหลือให้ท่านติ๊กเลือก ขอสินเชื่อเพิ่ม จากนั้นติ๊ก สินเชื่อแก้ไชหนี้นอกระบบตามรูปด้านบนจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไป

ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้องหากมีข้อมูลผิดพลาดให้ท่านทำการกดที่ปุ่มแก้ไข แต่หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ได้เลยหลังจากที่ท่านกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็แค้รอทางธนาคาร ธ.ก.ส. ติดต่อกลับในภายหลังเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน LINE Official BAAC Family หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในชีวิตประจำวัน และการฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน

กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน (รายเดือน / 3 เดือน / 6 เดือน) โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้ เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

และโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กร และสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค. และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปลอดชำระต้นเงินไม่เกิน 6 เดือนแรกนับแต่วันกู้ เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2564 ที่ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ของท่าน