‘ธอส.’ ปล่อยเงินให้กู้ยืม ซื้อบ้านกับพ่อแม่ผ่อนสบาย

‘ธอส.’ ปล่อยเงินให้กู้ยืม ซื้อบ้านกับพ่อแม่ผ่อนสบาย

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2GEN จาก ธอส. โอกาสดี ๆ สำหรับครอบครัวที่อยากมีบ้าน พ่อแม่ยื่นกู้วันนี้ ลูกช่วยผ่อนต่อได้ยาว ๆ สร้างความมั่นคง ส่งต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่น หลายครอบครัวอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ติดปัญหาตรงที่รายได้ไม่เพียงพอที่จะผ่อนบ้านจึงขอสินเชื่อไม่ผ่านสักที แม้สินเชื่อบ้านหลายแห่งจะมีเวลาผ่อนชำระนานถึง 30-40 ปีแล้วก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้ การจะกู้บ้านให้ผ่านง่ายขึ้น ก็คงต้องมองหาสินเชื่อบ้านที่คิดดอกเบี้ยต่ำสักหน่อย รวมทั้งขยายเวลาผ่อนชำระได้มากกว่าปกติ – เงินให้กู้ยืม

และความฝันที่จะได้มีบ้านก็อยู่ไม่ไกลแล้วค่ะ เมื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกโครงการ “สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2GEN” โดยพ่อแม่สามารถกู้ร่วมกับบุตรอายุ 18 ปีขึ้นไปได้ แล้วช่วยกันผ่อน 2 เจเนอเรชั่น ตามชื่อโครงการ ซึ่งอายุบุตรรวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี ทำให้เงินงวดในแต่ละเดือนน้อยลง เหลือผ่อนแค่ล้านละ 2,000 บาทต่อเดือน เท่านั้นเอง

ขอสินเชื่อไปทำอะไรได้บ้าง “สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2GEN” ให้กู้ด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของคนอยากมีบ้าน ไม่ว่าจะเป็น เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารทั้งนี้ คำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงบ้านเช่าและแฟลตค่ะ

ใครขอสินเชื่อได้บ้าง ผู้ที่จะขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย 2GEN จะต้องมีคุณสมบัติตามนี้ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น บุตรที่กู้ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) – ประกันภัย

ให้วงเงินสินเชื่อเท่าไร “สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2GEN” จะให้วงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท ต่อราย ต่อหลักประกัน ปกติสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปจะขอกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี แต่ “สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2GEN” ขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยเมื่อรวมอายุของบุตรที่เป็นผู้กู้ร่วม กับระยะเวลากู้แล้ว ต้องไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้ หากเราสามารถชำระคืนได้มากกว่าเงินงวดในแต่ละเดือน เงินต้นก็จะหมดเร็วขึ้น – เงินให้กู้ยืม

คิดดอกเบี้ยเท่าไร อัตราดอกเบี้ย “สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2GEN” ค่อนข้างต่ำทีเดียว เพราะ 2 ปีแรก คิดดอกเบี้ยคงที่ แค่ 2.00% ต่อปี เท่ากับว่าถ้าเรากู้เงิน 1,000,000 บาท ก็จะผ่อนสบาย ๆ เหลือเพียงเดือนละประมาณ 2,000 บาทเท่านั้น จึงช่วยแบ่งเบาภาระค่างวดในช่วง 2 ปีแรกได้มาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปจะคิดดอกเบี้ยตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ – ประกันภัย

สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งวงเงินของโครงการมีจำนวนจำกัดนะคะ ดังนั้น ใครทำนิติกรรมก่อนจะได้สิทธิ์ก่อน และอาจสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดได้หากธนาคารอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว ต้องบอกว่า “สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2GEN” จาก ธอส. ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นจริง ๆ เพราะรุ่นพ่อแม่สามารถส่งให้รุ่นลูกช่วยผ่อนต่อได้ยาว ๆ เงินงวดที่จ่ายในแต่ละเดือนจึงถูกกว่าค่าเช่าบ้านเสียอีก ดังนั้น ถ้าสนใจต้องรีบติดต่อขอสินเชื่อที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยด่วน ก่อนที่วงเงินสินเชื่อจะหมดนะคะ – เงินให้กู้ยืม

ต้องบอกว่า “สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2GEN” จาก ธอส. ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นจริง ๆ เพราะรุ่นพ่อแม่สามารถส่งให้รุ่นลูกช่วยผ่อนต่อได้ยาว ๆ เงินงวดที่จ่ายในแต่ละเดือนจึงถูกกว่าค่าเช่าบ้านเสียอีก ดังนั้น ถ้าสนใจต้องรีบติดต่อขอสินเชื่อที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยด่วน ก่อนที่วงเงินสินเชื่อจะหมดนะคะ – ประกันภัย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.เดินหน้านโยบาย “ทำให้คนไทยมีบ้าน” หลังจากทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองกว่า 3.7 ล้านครอบครัว ธอส. ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Two-GEN หรือ ผลิตภัณฑ์ให้เลือกผ่อนชำระได้ 2 generation หรือ ยาวนานสูงสุดถึง 70 ปี เพื่อให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้น – เงินให้กู้ยืม

โดยพิจารณาวงเงินให้กู้จากรายได้ของบิดา-มารดา และนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมาเป็นผู้กู้ร่วม ทำให้ภาระเงินงวดรายเดือนลดลง เมื่อผ่อนชำระได้นานขึ้น จะมีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อมากขึ้นเช่นกัน อาทิ กรณีวงเงินกู้ 1 ล้านบาท หากผ่อนชำระ 40 ปี เงินงวด ประมาณ 5,000 บาท/เดือน หากผ่อนได้นานสูงสุดถึง 70 ปี จำนวนเงินผ่อนชำระ 2,500-3,000 บาท/เดือน – ประกันภัย

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากผู้กู้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือบุตรที่เป็นผู้กู้ร่วมมีรายได้เข้ามาเพิ่มจากการประกอบอาชีพ สามารถผ่อนชำระเพิ่มมากขึ้น จากเงินงวดที่กำหนดได้ ทำให้สามารถปิดบัญชีเงินกู้ได้หมดก่อนระยะเวลา 70 ปี เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า เลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระ อาทิ 15 ปี 20 ปี 30 ปี หรือ 40 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้สุทธิของผู้กู้ เพราะได้ปิดบัญชีเร็วขึ้น