เงื่อนไข ‘บัตรคนจน’ รับสด 200

เงื่อนไข ‘บัตรคนจน’ รับสด 200

วันนี้ (22 มี.ค.) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับความช่วยเหลือรายการที่ 10 ของเดือนมีนาคม 2564 นั่นก็คือ เบี้ยคนพิการเพิ่มเติม 200 บาทสำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้มีประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ ที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น – สินเชื่อ

วันนี้ 22 มีนาคม 2564 ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับค่าเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทโดยผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3.มีบัตรคนจน ซึ่งมีการประเมินว่าผู้ถือบัตรฯ ที่เข้าเงื่อนไขนี้มีประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ ผู้ที่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ จะได้รับวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ซึ่งโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ในวันนี้และสามารถกดเป็นเงินสดได้หลังจากความช่วยเหลือในวันนี้แล้ว

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเหลือความช่วยเหลืออีก 1 รายการ ได้แก่ เงินเยียวยาเราชนะ งวดที่ 8 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งจะจ่ายเป็นงวดสุดท้ายจำนวน 675 – 700 บาทต่อคนสำหรับวงเงินจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น – สินเชื่อ

วิธีกดเงินสด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”สำหรับผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจาก บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ตามวิธีการดังนี้ สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน – สินเชื่อ

จากนั้นกดปุ่ม “ขอดูยอดเงินคงเหลือ” เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ” ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซ้ำ กดปุ่ม “ถอนเงิน” ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม “ถูกต้อง” ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM

กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ชำรุด ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยตนเองที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หาย ***ต้องไปแจ้งความก่อน แล้วนำใบแจ้งความไปขอออกบัตรฯ ใหม่ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาบัตรประเภท Hybrid สำหรับผู้ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการ มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท – สินเชื่อ

บัตรประเภท EVM สำหรับผู้ลงทะเบียนนอกพื้นที่ 7 จังหวัด จะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาททั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ สามารถสอบถามข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงอายัดบัตรที่ Call Center 02 109 2345 ให้บริการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. – สินเชื่อ

ส่วนสาเหตุที่ผู้ถือบัตรฯ หลายคนไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รูดซื้อสินค้าได้นั้น เกิดจากการใช้เงินในบัตรฯ ผิดกระเป๋า เช่น ผู้ถือบัตรฯ ได้รับค่ารูดซื้อสินค้าตามปกติ 200-300 บาทและค่ารูดซื้อสินค้าเพิ่มเติม 500 บาทแล้ว แต่เมื่อร้านค้าคิดเงิน กลับไปดึงเงินจากกระเป๋าเราชนะ ซึ่งผู้ถือบัตรฯ ใช้หมดแล้ว ทำให้ผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถรูดซื้อสินค้าได้

ปัญหานี้เกิดจากปัจจุบันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินรูดซื้อจากหลายโครงการ ได้แก่ วงเงินรูดซื้อตามปกติ 200-300 บาท, วงเงินรูดซื้อเพิ่มเติม 500 บาท และวงเงินรูดซื้อจากโครงการเราชนะ ประกอบกับตอนนี้มีร้านค้าสมัครเข้ารับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ร้านค้าใหม่ ๆ เกิดความสับสนในขั้นตอนการรับชำระเงินได้

สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ กรมบัญชีกลางแนะนำให้ผู้ถือบัตรฯ ติดต่อไปยัง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 02 109 2345 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ เนื่องจากผู้ถือบัตรฯ

สามารถสอบถามวงเงินคงเหลือแต่ละกระเป๋าจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจนทั้งประเภทวงเงินรูดซื้อตามปกติ, วงเงินรูดซื้อเพิ่มเติม 500 บาท และวงเงินรูดซื้อเราชนะ ทำให้ไม่สับสนในขณะที่ซื้อสินค้าและสามารถบอกร้านค้าให้ดึงเงินจากกระเป๋าที่ถูกต้องได้ – สินเชื่อ