วิธียืนยันตัว ‘ม33.เรารักกัน’

วิธียืนยันตัว ‘ม33.เรารักกัน’

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกัน ผ่านระบบออนไลน์สำเร็จ อย่าลืมเด็ดขาด ไปกดยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยทั้งนี้ การ ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงย่อย ในแต่ช่วงเวลาจะโอนเงินเยียวยา 4,000 บาทไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีก่อนกดยืนยัน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และพบว่าตัวเองได้รับสิทธิเยียวยา 4,000 บาทเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมดำเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งก็คือ “ยืนยันตัวตน” บนแอปฯ เป๋าตัง ตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

1.เปิดแอปฯ เป๋าตัง 2.คลิกปุ่ม “G-Wallet” 3.จากนั้นคลิกปุ่ม “ม33เรารักกัน” 4.อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ จากนั้นคลิก “ยินยอม” 5.ปรากฏข้อความ “ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ม33ได้ ในเวลานี้ สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564” แสดงว่ายืนยันตัวตนเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่พบปุ่ม “ม33เรารักกัน” บนแอปฯ เป๋าตังก็ไม่ต้องตกใจ เพียงแต่เข้าไปอัพเดตแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก็จะปรากฎปุ่ม “ม33เรารักกัน” ขึ้นตามปกติ แล้วกดยืนยันสิทธิได้ตามขั้นตอนเลยจ้า

การยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน แบ่งออกเป็น 3 ช่วงและจะมีการจ่ายวงเงินเยียวยาไม่เหมือนกัน ดังนี้ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564เพราะฉะนั้นหากลงทะเบียนวันนี้ (17 มี.ค.) ก็จะได้รับเงินเยียวยางวดแรก 1,000 บาท ในวันที่ 22 มีนาคม

ช่วงที่ 2 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 ในครั้งแรก ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมของสัปดาห์ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564) จากนั้นจะได้รับวงเงินตามปกติสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

เช่น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ม33เรารักกัน วันที่ 29 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทตามปกติ ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 3 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท เพราะเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท

เกณฑ์คัดเลือกผู้ได้รับเงินเยียวยา โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัตรประชาชน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

สำนักงานประกันสังคมประเมินว่า ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 9.27 ล้านคน จากผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินเยียวยาทั้งหมด