เช็คสิทธิ ‘ม.33’ เงินเข้าวันไหน

เช็คสิทธิ ‘ม.33’ เงินเข้าวันไหน

สรุป โครงการ “ม.33 เรารักกัน” เยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 รับสิทธิ 4,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้ เตรียมเช็กสิทธิ์ 15 มีนาคม 2564 โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวนกว่า 9 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาท ผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์.ม33เรารักกัน – สินเชื่อ

โดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียน พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์- 7 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นผู้ประกันตนสามารถ “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอป “เป๋าตัง” ในวันที่15 มี.ค. – 31 พ.ค. 64 หลังจากที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท และจะได้รับเงินงวดแรก ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 – สินเชื่อ

เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ “ม33เรารักกัน” มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63) ไม่รวมเงินที่ลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน – สินเชื่อ

วันที่ 15 มี.ค.2564 หลังมาตรการ “ม.33 เรารักกัน” เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 4,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค.2564 โดยในวันนี้กระทรวงแรงงานประกาศผลการคัดกรองสิทธิ์ พร้อมให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ – สินเชื่อ

สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์สามารถยื่นขอ “ทบทวนสิทธิ์” ได้ โดยในเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com จะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์ให้ ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com กดเมนู ทบทวนสิทธิ์ (ปุ่มสีเหลือง) – สินเชื่อ

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน กด ขอทบทวนสิทธิ์ รอตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ว่าผ่านการทบทวนหรือม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ – สินเชื่อ

ส่วนไทม์ไลน์ ม.33 เรารักกัน วงเงิน 4,000 บาท วันที่ 22 มี.ค.64 รับวงเงิน 1,000 บาท วันที่ 29 มี.ค.64 รับวงเงิน 1,000 บาท วันที่ 5 เม.ย. 64 รับวงเงิน 1,000 บาท วันที่ 12 เม.ย.64 รับวงเงิน 1,000 บาท – สินเชื่อ

วิธีลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วในรอบแรก (วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.) ขอให้รีบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก เพื่อขอตรวจสอบและขอรับสิทธิในวันที่ 8 – 11 มี.ค.นี้เท่านั้น – สินเชื่อ

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” ได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ ในวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 โดยต้องเตรียมหลักฐานและมีวิธีการติดต่อ ดังนี้ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ดเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม – สินเชื่อ

ทุกแห่งทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จะอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำปรึกษา และช่วยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.ติดต่อได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) – สินเชื่อ

หากยังสงสัย สอบถามได้ที่ไหนบ้าง?หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ “เรารักกัน” และข้อเสนอแนะโครงการ ม33เรารักกัน สามารถติดต่อสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนถ้าใครจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง