‘ธ.ไทยพาณิชย์’ ปล่อยสินเชื่อ ผ่อนสบาย 230 บาท/เดือน

‘ธ.ไทยพาณิชย์’ ปล่อยสินเชื่อ ผ่อนสบาย 230 บาท/เดือน

สินเชื่อ ดอกดี ยามคับขันก็สบายใจได้ กับดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สมัครง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App เงินก้อนใหญ่ดอกดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด12.99% ต่อปี ผ่อนหมื่นละ 240 บาท /เดือน*เงินสดพร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยบัตรกดเงินสด Speedy Cash ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด 18% ต่อปี เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก

บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ท่าน โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของท่านเป็นเงินสด แล้วโอนเงินเข้าบัญชีบริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ช่วยให้ท่านสนุกกับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยเปลี่ยนยอดใช้จ่ายสินค้าและบริการจากยอดเต็มจำนวน เป็นการผ่อนชำระแบบรายเดือนเบาๆ

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ เงื่อนไขสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOANกรณีวงเงินกู้ 30,001 บาท อัตราผ่อนเริ่มต้น 720 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คิดเป็นหมื่นละ 240 บาท (คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 14.99% ต่อปี (Effective rate)

กรณีวงเงินกู้น้อยกว่า 30,000 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 20.99% ต่อปี (Effective rate) ต้องชำระค่างวดโดยวิธี Direct debit เท่านั้นลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท

กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง

ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ

ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุดเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อรวมหนี้ผ่อนสบายตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด 10.99% ต่อปี ผ่อนเริ่มต้นหมื่นละ 230 บาท /เดือน*
กรณีวงเงินกู้ 30,000 บาท อัตราผ่อนเริ่มต้น 690 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คิดเป็นหมื่นละ 230 บาท (คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.99% ต่อปี (Effective rate)

กรณีวงเงินกู้น้อยกว่า 30,000 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 18.99% ต่อปี (Effective rate) ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท

เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SPEEDY CASH ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก เฉพาะกลุ่มที่รับเงินโอน UCT เท่านั้น ไม่รวมบริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SCB EASY

ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ต้องมีการกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชำระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ