7 เทคนิคพิชิตเงินกู้

7 เทคนิคพิชิตเงินกู้

หลายคนถามถึง เทคนิคพิชิตเงินกู้ ว่าอยากจะขอสินเชื่อ ขอกู้เงิน ทำอย่างไรดีถึงจะได้กู้ผ่าน ทำอย่างไรถึงจะมีประวัติการเงินที่ดี ซึ่งการที่จะได้รับการอนุมัติเงินกู้นั้นไม่ยากนัก แต่ผู้กู้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เรามาดู 7 เทคนิคพิชิตเงินกู้ ทำแบบนี้สิอนุมัติผ่านแน่นอน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

1. ตรวจคุณสมบัติตัวเองให้พร้อม ในการขอสินเชื่อนั้นโดยส่วนใหญ่แล้ว ทุก ๆ สถาบันการเงินนั้นมักจะกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ สำหรับผู้ที่เข้ามาขอสินเชื่อกันอยู่แล้ว เช่น ต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทมีอายุมากกว่า 20 ปี มีอายุในการทำงานปัจจุบันมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้น ๆเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปทำการยื่นขอสินเชื่อ อย่าลืมสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามที่ทางสถาบันการเงินกำหนดไว้หรือไม่ จะได้ไม่เสียเวลา เสียเงิน เสียแรงเตรียมเอกสารต่าง ๆ โดยเปล่าประโยชน์ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

2.ประเมินสัดส่วนรายได้ของเราให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อโดยทั่วไปธนาคารจะประเมินสถานะของผู้ขอสินเชื่อจากรายได้ ความมั่นคงของนายจ้าง ภาระหนี้สินเดิม และวงเงินที่ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องเตรียมใจไว้ว่า ธนาคารก็มักจะไม่ได้อนุมัติวงเงินให้เต็ม 100% ดังนั้น เราต้องวางแผนเตรียมออมเงินไว้ ให้ได้อย่างน้อย 20% ของวงเงินที่ต้องการก่อน แต่หากเรามีภาระหนี้สินเดิมมากอยู่แล้ว ธนาคารก็อาจจะปล่อยสินเชื่อให้ยากหน่อย ทางที่ดีก็ควรพยายามลดหนี้ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของเรานั่นเอง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

3.เตรียมหลักฐานทางการเงินให้พร้อมปกติแล้วเอกสารจำเป็นมักจะเหมือนกันทั้งหมด โดยจะมีเพียง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้คุณควรเตรียมไปให้เรียบร้อย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องขอเอกสารให้ดี เช่น วันหมดอายุของบัตรประชาชน รายการเดินบัญชีย้อนหลังครบ 6 เดือนหรือไม่ เพื่อประหยัดเวลา และทางสถาบันการเงินก็จะได้ดำเนินเรื่องให้คุณได้เร็วยิ่งขึ้น – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

4.รักษาประวัติการชำระหนี้ให้ดีอย่าลืมว่า ก่อนที่ธนาคารทุกแห่งจะอนุมัติ สินเชื่อให้กับใครก็ตาม จะต้องตรวจสอบข้อมูล สินเชื่อของบุคคลนั้นๆ ผ่านบริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร ซึ่งจะมีรายงาน ประวัติการขอสินเชื่อและการชำระหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติขอ สินเชื่อ ก็ควรแสดงให้ธนาคารเห็นว่า เรามีประวัติ การชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด ไม่เคยจ่ายช้า ค้างจ่าย หรือหลีกเลี่ยงการจ่าย เพราะจะแสดงถึง การมีวินัยทางการเงินสูง ดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะ ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอย่างครบถ้วนและตรงเวลา – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

5.แสดงศักยภาพในการชำระหนี้ให้เห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถาบันการเงินนั้นอนุมัติสินเชื่อให้คุณได้รวดเร็วขึ้น คือ ศักยภาพที่คุณมีในการชำระหนี้ในอนาคต ยิ่งถ้าคุณมีงานที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน มีเงินเหลือเก็บเป็นประจำทุกเดือน แถมไม่มีหนี้สินอื่นๆ หรือมีภาระหนี้สินที่ชำระคืนตามกำหนดเวลาเสมอมา ก็ยิ่งส่งผลให้คุณขอสินเชื่อให้ผ่านได้ง่ายมากขึ้น – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

6.ผ่อนสินค้าหรือเป็นหนี้อื่นๆ ให้น้อยที่สุดก่อนขอสินเชื่อในข้อมูลเครดิตบูโรนั้นจะมีโชว์ว่าเราผ่อนสินค้าอะไรอยู่ และแน่นอนว่าการชำระหนี้เหล่านี้จะถูกนับนับรวมกับหนี้อื่นๆ และคำนวณออกมาว่าหนี้ของเราเกิน 40% ของรายได้หรือไม่ ดังนั้นก่อนไปขอสินเชื่อควรเคลียร์หนี้สินส่วนนี้หรือผ่อนชำระค่าสินค้าให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับวงเงินที่อนุมัติ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

7.พนักงานประจำควรสร้างประวัติการออมเงินในบัญชีที่จริงกลุ่มพนักงานประจำคนกินเงินเดือน ถ้ามีรายได้ที่แน่ชัด จะมีโอกาสขอกู้ผ่านมากกว่าผู้ประกอบกิจการ นักธุรกิจ หรือ Freelance เพราะในมุมของธนาคารแล้ว เงินเดือนที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน เป็นรายได้ที่มีความแน่ชัด เพราะทางธนาคารต้องการจะทราบว่า “คุณมีรายได้ที่แน่นอนเข้ามาเท่าไรต่อเดือน” – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

จากนั้นทางธนาคารก็จะนำไปคำนวณกับอัตราวงเงินที่เราขอกู้ ตรงนี้เราจึงควรจะทำตัวเลขในบัญชีให้สวยที่สุด พยายามนำเงินเข้าทุกเดือน หรือถ้าเอาละเอียดเลยก็คือภายใน 6 เดือน มีความชัดเจนในการเอาเงินเข้าและถอนเงินออก ในกรณีของพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้มีรายได้เป็นรายวัน ถ้าคุณมีโอกาสเอาเงินเข้าบัญชีได้ทุกวันก็จะดีมาก เป็นการเพิ่มเครดิตให้เวลาธนาคารตรวจสอบด้วย – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

จาก เทคนิคพิชิตเงินกู้ ทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นว่าไม่ได้ยากเย้นนักในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็ควรเตรียมความพร้อมทางการเงิน เพื่อให้ทางสถาบันการเงินเห็นถึงศักยภาพชำระหนี้ และโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็จะง่ายขึ้นด้วย – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ที่มา : MoneyGuru.co.th