‘บัตรคนจน’ ช่วยค่าน้ำไฟ-(ข่าวสินเชื่อ)

ช่วยเหลือค่าน้ำปะปา-ไฟฟ้า ได้กี่บาท เช็กวงเงิน ‘บัตรคนจน’ เดือนเมษายน ทั้งหมด 4 งวด

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2564 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค -เงินเข้าบัตรเมื่อไหร่ กระเป๋าตังไหนบ้างต้องเช็กที่นี่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2564 ถึงแม้เงินพิเศษจากโครงการเราชนะที่ได้เงินครบ 7,000 บาท และเงินพิเศษอีก 500 บาท นาน 3 เดือน จะสิ้นสุดไปแล้ว แต่ว่ารัฐบาลก็ยังให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือทั้งค่าซื้อสินค้า ค่าน้ำ-ค่าไฟ ส่วนวงเงินจะเข้าวันไหนบ้างไปดูพร้อมๆ กัน- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

วันที่ 1 เมษายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

วันที่ 18 เมษายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
  • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

  • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค – ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

วันที่ 22 เมษายน 2564 เงินเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)
  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูรายละเอียด

 

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →