‘เราชนะ’ เข้าบัตรประชาชน 9 เม.ย.นี้ – ข่าวสินเชื่อ

กลุ่มไร้มือถือเตรียมตัว วันที่ 9 เม.ย.นี้ เปิดวิธีรับเงิน 7,000 บาท จาก ‘เราชนะ’ เข้าบัตรประชาชน

เราชนะ กลุ่มไร้สมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 8-26 มี.ค. 64 และผ่านคุณสมบัติการคัดกรอง เตรียมรับเงิน 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนในวันที่ 9 เม.ย. 64- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

(กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 64 ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 64 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 31 พ.ค. 64- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

วิธีเช็กสิทธิเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน-กลุ่มพิเศษ ก่อนรับเงินล็อตแรก 4,000 บาท ในวันที่ 5 มี.ค. 64

หลังจากที่กระทรวงการคลัง เปิดให้กลุุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่เคยลงทะเบียนโครงการเราชนะ ผ่านจุดรับลงทะเบียนนของแบงก์รัฐ ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 64 ซึ่งวันนี้กลุ่มที่ลงทะเบียนเราชนะในวันดังกล่าวสามารถตรวจสอบ หรือเช็กสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ก่อนรับเงินโอนเข้างวดแรกจำนวน 4,000 บาท ผ่านบัตรประชาชนในวันพรุ่งนี้ (5 มี.ค. 64) โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบสถานะดังนี้- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 • เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
  • เลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
  • ชื่อ-นามสกุล
  • วัน/เดือน/ปี เกิด
 • จากนั้นกด ตรวจสอบสถานะ ระบบจะแจ้งผลได้รับสิทธิหรือไม่พร้อมเหตุผลประกอบ

 

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิระบบจะขึ้นวันโอนเงินเข้าในแต่ละงวดดังนี้

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวไม่มีอินเตอร์เน็ต หรือความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธินั้น สามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อสอบถามถึงสถานะว่าผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิเราชนะหรือไม่- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ทั้งนี้ กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 5 มี.ค. 64 สามารถตรวจสอบสิทธิ์เราชนะได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64 และเริ่มรับเงินโอนเข้าบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 19 มี.ค. 64 สามารถใช้สิทธิซื้อสินค้า-บริการได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

คลังเผยยอดใช้จ่ายสิทธิเราชนะ ทะลุ 190,000 ล้านบาท กลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตังครองแชมป์ใช้จ่ายสูงสุด- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าโครงการเราชนะ ณ วันที่ 5 เม.ย. 64 พบว่ามีจำนวนผู้ได้รับสิทธิในโครงการทั้งสิ้น 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 190,488 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

สำหรับกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสิทธิเราชนะ มี 3 กลุ่มได้แก่

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายจำนวน 71,691 ล้านบาท- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
 • ผู้ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายสิทธิสะสมจำนวน 107,178 ล้านบาท
 • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสิทธิจำนวน 11,619 ล้านบาท

 

คลิกดูรายละเอียด

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →