เตรียมเช็กสิทธิ ‘เราชนะ’ อีกรอบ-ข่าวสินเชื่อ

เตรียมเช็กสิทธิ ‘เราชนะ’ อีกรอบ กลุ่มเปราะบางลงทะเบียน รอลุ้นรับเงินวันไหนได้บ้าง

 

กลุ่มเปราะบางลงทะเบียนเราชนะ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 รู้ผลผ่านเกณฑ์วันที่ 28 เม.ย. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ลงทะเบียนเราชนะ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับการโอนสิทธิ 7,000 บาท ผ่านบัตรประชาชน (Smart Card) และใช้จ่ายสิทธิกับร้านค้าร่วมโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค. นี้- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

สำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิเราชนะ ณ วันที่ 7 เม.ย. 64 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 192,185 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการณ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิเราชนะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายจำนวน 72,028 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 108,313 ล้านบาท
  • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมจำนวน 11,844 ล้านบาท- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

เราชนะ คลังเผยยอดใช้จ่ายสิทธิสะสมอยู่ที่ 192,930 ล้านบาท จากจำนวนผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

กระทรวงการคลัง เผยถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 8 เม.ย. 64 พบว่ามียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 192,930 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

โดยแบ่งกลุ่มที่มียอดการใช้จ่ายสิทธิเราชนะออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายจำนวน 72,167 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com มีจำนวน 16.8 ล้านคน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสม 108,818 ล้านบาท
  • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสม จำนวน 11,945 ล้านบาท

 

คลิกดูรายละเอียด

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →