กรุงไทย ‘สินเชื่อสมาร์ทมันนี่’ (ข่าวสินเชื่อ)

ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้กรุงไทยได้! ‘สินเชื่อสมาร์ทมันนี่’ ให้สูงกว่าเงินเดือน ระยะเวลา 12-60 เดือน

 

ธนาคารกรุงไทยเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่สมารถกู้เงินโดยไม่มีหลักรัพย์ค้ำประกันได้ เช่นเดียวกับสินเชื่อกสิกรไทย ไม่ต้องมี

หลักทรัพย์ ทำให้สามารถก็กู้เงินธนาคารรุงไทย ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อที่ธนาคารให้กู้เงินกรุงไทยกับสินเชื่อกรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ที่เราจะมาแนะนำนี้คือสินเชื่อที่มีชื่อว่าสินเชื่อกรุงไทย

Smart Money ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้กู้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทเลยทีเดียว

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

โดยพนักงานประจำสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ กับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 20% ต่อปี ส่วน

เจ้าของกิจการก็สามารถกู้เงินกรุงไทยได้สูงสุด 5 แสนบาท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 22% ต่อปี๊ เพิ่ม

เติมคือสินเชื่อนี้ก็เป็นสินเชื่อกรุงไทยสำหรับข้าราชการได้ด้วย

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

ซึ่งระยะเวลาการกู้นั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถกู้กรุงไทยได้ตั้งแต่ 12-60 เดือนเลย

ทางด้านคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money มีการกำหนดไว้ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้

โดยจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และมีอายุงานหรือเปิดร้านมามากกว่าที่กำหนดดังภาพ

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายด้ อสลิปเงินเดือนล่าสุด รือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ 3 เดือนสำหรับ

บุคคลทั่วไป 1 ปีสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. ถ้ามี บัตรประจำตัวพนักงานให้แนบมาด้วย

4. ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

5. ถ้ากู้ชำระสินเชื่อ: เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเช็อบุคคล สินเชื่อบัตรครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะใกล้เคียง

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

สมัครขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารไปให้พร้อมและติดต่อธนาคารไทยเพื่อขอกู้เงินกรุงไทยได้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ

ประกัน

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

โดยสามารถค้นหาสาขาธนาคารรุงไทยใกล้บ้าน และเช็คเวลาทำการรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ได้ที่ krungthai.com/th/contact-us/ktb-location

อ้างอิง Sale Sheet สินเชื่อกรุงไทย Smart Money, สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย, ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องตันซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต โปรดตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆกับผู้ให้บริการอีกครั้งหนึ่ง
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สินเชื่อกรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2564 (กรุงไทย Smart Money)

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →