‘ออมสิน’ ปล่อย ‘สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ’ (ข่าวสินเชื่อ)

ช่วยค่าดำรงชีพ ไม่ต้องมีคนค้ำ ‘ออมสิน’ ปล่อย ‘สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ’ ให้มากถึง 2 แสนบาท

เมื่อนึกถึงสินเชื่อเงินด่วนสมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน หลายคนมักจะนึกถึงสินเชื่อออมสินเป็นลำดับแรกเสมอ เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ใกล้ชิด

กับประชาชนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่เน้นการออมเงินตั้งแต่เด็ก ไปจนถึงการรับนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปล่อยสินเชื่อ Soft Loan

ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้เดือดร้อนจากวิกฤติต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยในปัจจุบันทางธนาคารก็มีสินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ 2021 ที่น่าสนใจอยู่หลายสินเชื่อ ซึ่งเราได้รวบรวมมาแนะนำกันในวันนี้

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

หลังจากที่ธนาคารออมสินออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 ไม่ต้องมีคนค้ำไปเมื่อต้นปี เพื่อเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

และล่าสุดก็ได้ปล่อยกู้ไปเต็มวงเงินแล้วนั้น ก็ยังมีข่าวดีให้ยิ้มได้เพราะทางธนาคารออมสินยังคงมีสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำ

อื่นๆด้วย มาดูกันว่ามีสินเชื่อออมสินอะไรบ้างที่ยังกู้ได่ในปีนี้ เช็คเลย

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเป็นสินเชื่อออมสิน ที่ช่วยเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ โดยให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาท

สุงสุด 3-8 ปี๊ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

วงเงินสูงสุด: 200,000 บาท

หลักประกัน: ไม่ใช้หลักประกันเงินกู้ ไม่ต้องมีคนค้ำ  – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

ใครกูได้บ้าง:

ㆍผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้น้อย

ㆍ ถ้ากู้ผ่านหน่วยงนรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี๊ขึ้นไป ถ้าเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ㆍเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ㆍ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

สำหรับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจนี้สำหรับผู้ที่อายุ 20-60 ปี มีที่อยู่แน่นอนติดต่อได้ โดยธนาคารจะให้เปิดบัญชีธนาคารออมสิน

ที่สาขาที่ขอกู้ และสามารถให้หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินได้ เพื่อเก็บส่งเงินค่างวดเพื่อนำ

ส่งธนาคาร – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

รวม 5 สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ (เม.ย. 2564) รายได้ประจํา ยื่นได้

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →