เปิดวิธรลงทะเบียน ‘กรุงไทย 5 พลัส’ (ข่าวสินเชื่อ)

สมัครง่าย! ดอกเบี้ยต่ำ-ไม่ต้องค้ำ
‘กรุงไทย’ เปิดลงทะเบียน ‘สินเชื่อ 5 พลัส’ กู้สูงสุด 30,000

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

“สินชื่อกรุงไทย 5 PLUS” ธนาคารกรุงไทย เปิดให้กู้สูงสุด 30,000 บาท เช็กขั้นตอนวิธีลงทะเบียนยื่นขอก็อย่างละเอียดที่นี่ที่เดียว

จากกรณีที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ”

เปิดให้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ พนักงานเอกชน ยื่นข้อกู้เพื่อกันสำรองไว้ใช้จ่าย ส่วนจุดเด่นผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” ดังนี้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เงินสดสำรองพร้อมใช้ : วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน*(ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร)

สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ / มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้ / คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง

ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยผู้ขอกู้1. มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกันMRR + 3.5%2. 2. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน- – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ*MRR + 5.5%3.

ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน- พนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU)สินเชื่อกรุงไทย 5 PLUS

มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย / เป็นพนักงานเอกชน / บริษัทไม่มีสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย (MOU) / – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

มีเงินดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป / อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี / วิธียื่นกู้สินเชื่อกรุงไทย 5 PLUS

ขั้นตอนยื่นกู้ : คลิกไปที่ www.krungthai.com / กรอก ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลาที่สะดวกติดต่อ / โทรศัพท์ / อีเมล์ / – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สาขาของธนาคารที่สะดวกในการติดต่อ / จังหวัด / อำเภอ / สาขาของธนาคาร / กดเครื่องหมาย (ถูก)

ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ / คลิก ตกลง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว