‘บ้านเคหะสุขประชา’ เปิดให้เช่าเดือนละ 1,500 (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

โอกาสทอง! มีที่อยู่พร้อมที่ทำกิน
โครงการ ‘บ้านเคหะสุขประชา’ เปิดให้เช่า เดือนละ 1,500

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เป็นประธานมอบสิทธิการเช่าบ้านโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” นำร่อง ฉลองกรุง และ ร่มเกล้า

โดยเปิดจองโครงการ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.- 30 มี.ค. ที่ผ่านมา ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน โดย บ้านมี 4 แบบ ประกอบด้วย – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน พื้นที่ 30 ตร.ม. / สำหรับกลุ่มคนโสด เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน พื้นที่ 30 ตร.ม.

สำหรับกลุ่มคนทำงาน เริ่มต้น 2,500 บาท/เดือน พื้นที่ 40 ตร.ม./ สำหรับกลุ่มครอบครัว เริ่มต้น 3,000 บาท/เดือน พื้นที่ 50 ตร.ม. – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ตามที่ ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

จึงได้มอบนโยบายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กคช.ไปดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเพิ่มมากขึ้น

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง กคช.จึงดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชา

เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19 พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว