‘เราชนะ’ 4 กลุ่มพิเศษ ก่อน 9 เม.ย. นี้ (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

รีบลงทะเบียน รับเงิน 7,000 บาท
‘เราชนะ’ ขยายเวลาสมัคร 4 กลุ่มพิเศษ ก่อน 9 เม.ย. นี้

 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค – 


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ได้มีนโยบายให้ขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)

ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 9 เมษายน 2564  – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค – 

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 60,201 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค – 

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราชนะแล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 92,106 ล้านบาท

และ 3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 8,409 ล้านบาท

ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 160,716 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัด  – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค – 

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

4 กลุ่มพิเศษ ห้ามพลาด กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” รีบลงทะเบียนก่อน 9 เมษายน 2564 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท

สำนักข่าวรายงานว่า จากกรณีรัฐบาลและกระทรวงการคลั่ง ได้ออกมาตรการ โครงการ “เราชนะ” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยมอบวงเงินจำนวน 7,000 บาท  – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค – 

ล่าสุด 4 กลุ่มพิเศษต่อไปนี้ ต้องรีบลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” หลังกระทรวงการคลัง ตัดสินใจขยายระยะเวลาการลงทะเบียน ออกไปถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 โดย 4 กลุ่มพิเศษ ที่ต้องรีบลงทะเบียนมีดังนี้

1. กลุ่มผู้สูงอายุ 2. กลุ่มผู้พิการ 3. กลุ่มทุพพลภาพ 4. กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้ 4 กลุ่มพิเศษ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 โดยจะทราบผลวันที่ 28 เมษายน 2564 หากได้สิทธิ์จะได้รับวงเงินจำนวน 7,000 บาท

และใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ “เราชนะ” ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 นี้  – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค – 

 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค – 

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว