‘ม.33 เรารักกัน’ รับเงินเยียวยางวดที่ 3 (ข่าวสินเชื่อ)

อย่าลืม! กดรับเงินอีก 1,000 บาท
เช็คสิทธิ์ ‘ม.33 เรารักกัน’ แจกเงินเยียวยางวดที่ 3

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

“ม33เรารักกัน”อย่าลืมเช็กสิทธิ ตรวจสอบสถานะ เตรียมรับเงินเยียวยา งวดที่ 3 พรุ่งนี้

จากกรณีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผ่านการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยา 1,000 บาททุกสัปดาห์ จนกว่าจะครบ 4,000 บาท

ข้อมูลล่าสุดจากมาตรการดังกล่าวนั้น ระบบจะเริ่มดำเนินการโอนเงินเยียวยางวดที่ 3 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ให้สำหรับผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียน อีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยที่ผู้ได้รับสิทธิสามารถเช็กเงินจากแอพเป๋าตังได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

คุณสมบัติการคัดกรองผู้ลงทะเบียน ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ รับเงินเยียวยา – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

1.สัญชาติไทย
2.เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –


5.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ
6.กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
7.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

กดเพื่อดูแหล่งที่มาของข่าว