‘ม.33 เรารักกัน’ ประกาศรายชื่อคนผ่านเกณฑ์แล้ว (ข่าวสินเชื่อ)

เช็คเลย! รายชื่อคนผ่านเกณฑ์
‘ม.33 เรารักกัน’ ประกาศผลกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิแล้ววันนี้

“ม33เรารักกัน” เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ เตรียมรับเงินเยียวยา งวดที่ 3 พร้อมรายละเอียดการประกาศ “ทบทวนสิทธิ” รอบ 2 จาก www.ม33เรารักกัน.com

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ผ่านการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยา 1,000 บาททุกสัปดาห์ จนกว่าจะครบ 4,000 บาท

โดยผู้มีสิทธิ ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ หรือ ทบทวนสิทธิ แล้ว สามารถใช้จ่ายผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากมาตรการดังกล่าวนั้น ระบบจะเริ่มดำเนินการโอนเงินเยียวยางวดที่ 3 ให้สำหรับผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียน

อีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยที่ ผู้ได้รับสิทธิสามารถเช็คเงินจากแอพเป๋าตังได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คุณสมบัติการคัดกรองผู้ลงทะเบียน ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ รับเงินเยียวยา

สัญชาติไทย / เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง / ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง / ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค – 

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว