รัฐบาลผุดไอเดีย ช่วยเหลือประชาชน กู้เงินง่ายผ่าน ‘เป๋าตังค์’ (ข่าวสินเชื่อ กู้เงิน)

ใครๆก็กู้ได้ ขอสินเชื่อง่ายผ่าย ‘เป๋าตังค์’
‘รัฐบาล’ เร่งโครงการช่วยประชาชนเข้าถึงเงินกู้ได้มากขึ้น

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า จากการช่วยเหลือประชาชน
ผ่านระบบอีเพย์เมนต์ที่รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังหลายโครงการในช่วง
ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเรียนรู้การใช้จ่าย
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เงินผ่านระบบอีเพย์เมนต์ได้รวดเร็วโดยความสำเร็จในเรื่องนี้รวมทั้งข้อมูลที่รัฐบาลได้รับในช่วงที่ผ่านมารัฐบาล
กำลังพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ในส่วนหนึ่งที่รัฐบาลกำลังศึกษาอยู่คือในอนาคต
อาจให้ประชาชนสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันเองผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

และประชาชนที่มีเงินออมเพียงพอที่จะสามารถปล่อยกู้และรับความเสี่ยงได้ก็ใช้ช่องทางนี้ปล่อยเงินกู้ได้ตามกฎหมาย
ที่รัฐบาลกำหนดซึ่งรูปแบบนี้ในประเทศจีนมีการดำเนินการโดยบริษัท Alibaba มีบริษัทลูกที่ดำเนินการในเรื่องนี้
โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยวิเคราะห์เครดิตของผู้กู้เงินทำให้การปล่อยกู้เงินผ่านระบบแอพพลิเคชั่นสามารถทำได้
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สำหรับกลไกที่จะมารองรับของภาครัฐอาจจะมีหน่วยงานกลางอาจจะเป็นรูปแบบสถาบันขึ้นมาช่วยรับประกันการปล่อยเงินกู้บางส่วน
โดยประชาชนที่มาปล่อยกู้ผ่านช่องทางนี้จะต้องรับความเสี่ยงเองบางส่วนแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน
จากดอกเบี้ยที่สูงตามอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น สำหรับการส่งเสริมการลงทุนเรื่องของศูนย์กลางฐานข้อมูลขนาดใหญ่
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

(Data Center) ในอาเซียนซึ่งเป็นข้อเสนอของภาคเอกชนนั้น นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพ
ที่จะรองรับการลงทุนได้ เนื่องจากเรามีทั้งพื้นที่และไฟฟ้าเพียงพอที่จะรับการลงทุนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายบางส่วนโดยศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ว่าสามารถดูงการลงทุนในเรื่องนี้ได้อย่างไร เช่นกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลทางธุรกิจ
และในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องภาษีก็ต้องสามารถที่จะแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้ด้วย
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกเพื่อดูแหล่งที่มาของข่าว