‘ธอส.’ ช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านง่ายขึ้น (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘ธอส.’ ช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านง่ายขึ้น
เตรียมวงเงิน 70,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ธอส.จึงได้เตรียมวงเงิน
70,000 ล้านบาท ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม
ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ดังนี้ 1.โครงการสินเชื่อ
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงินตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส. โดยกู้ได้ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด
ดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.65% ปีที่ 2 เท่ากับ 3% ปีที่ 3 MRR-2.65% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.05%
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

และที่ 4-5 MRR-2% หรือ 4.15% และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา คิดดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี โดยกู้ 1 ล้านบาท
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,400 บาทต่อเดือน 2.โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มี
รายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ต่อปี
ปีที่ 3 MRR-3.40% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.75% ต่อปี ปีที่ 4-5 MRR-2% และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท
ผ่อนเริ่มต้น 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 มิ.ย.นี้ 3.โครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก
วงเงิน 30,000 ล้านบาท ผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน ให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีที่ 1
เท่ากับ 3% ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3 MRR-1.15% ปีที่ 4 จนครบอายุสัญญา กรณีลูกค้าทั่วไปดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

และลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเริ่มต้น 3,800 บาทต่อเดือน ทั้งนี้สินเชื่อทั้ง
3 โครงการ มีส่วนสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2564 จำนวน
140,167 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว