‘ม.33 เรารักกัน’ แจกเงินงวดที่ 3 (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘ม.33 เรารักกัน’ แจกเงินเยียวยางวดที่ 3
พร้อมประกาศรายละเอียดทบทวนสิทธิ์

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผ่านการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยา 1,000 บาท
ทุกสัปดาห์จนกว่าจะครบ 4,000 บาท โดยผู้มีสิทธิ ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ หรือ ทบทวนสิทธิ แล้วสามารถ
ใช้จ่ายผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากมาตรการดังกล่าวนั้น
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ระบบจะเริ่มดำเนินการโอนเงินเยียวยางวดที่ 3 ให้สำหรับผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียน อีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติการคัดกรองผู้ลงทะเบียน ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ รับเงินเยียวยา
สัญชาติไทย / เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง / ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะกับฐานข้อมูล
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

กระทรวงการคลัง / ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ขั้นตอนการตรวจสอบเงินเยียวยา ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ งวดที่ 3 มีดังนี้ : เปิดใช้งานแอพลิเคชั่นเป๋าตัง
เลือกเมนู ม33เรารักกัน กด ใช้สิทธิ / เมนูจะแสดงยอดเงินคงเหลือสำหรับการใช้จ่าย รวมทั้งเงินที่เข้างวดล่าสุด
และเมนู QR Code สำหรับสแกนจ่ายเงิน / กดสแกนโค้ดจากร้านค้า หากต้องการใช้จ่าย / กรองรหัสส่วนตัวเพื่อยืนยัน
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

หากผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียน ม33เรารักกัน และยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินสะสม
นับตั้งแต่เงินงวดแรกวันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่กดใช้งาน หรือ เงินงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท และจะได้
รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 12 เมษายน อีกครั้ง รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 4,000 บาท หากผู้ได้รับสิทธิ
ลงทะเบียนม33เรารักกัน และยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับ
วงเงินสะสมจำนวน 4,000 บาทครั้งเดียว หลังการกดใช้งาน
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว