ตอบแล้ว ‘คนละครึ่ง 3’ มาตอนไหน -สินเชื่อเงินกู้

ตอบแล้ว ‘คนละครึ่ง 3’ มาตอนไหน -สินเชื่อเงินกู้

เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยว่า วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของโครงการคนละครึ่ง ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ซึ่งตอนนี้มีคนใช้จ่ายครบ 3,500 บาทแล้ว 7 ล้านคน

ยังเหลืออีกประมาณเกือบ 8 ล้านคนที่ยังใช้เงินไม่ครบ ซึ่งถ้าหากพ้นวันนี้ไปแล้ว แม้ว่าท่านเงินจะมีเงินเหลือ ก็จะไม่สามารถใช้จ่ายได้อีก

ขณะเดียวกัน สรุปผลคนละครึ่งเฟส 1-2 ได้ว่า มีการเตรียมงบประมาณ 5 หมื่นล้านบาท มีประชาชนใช้จ่ายร่วม 1 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย

ที่ 4 พันล้านบาท คาดว่า เม็ดเงินตรงนี้ จะสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2564 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ที่ร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ เงินที่เหลือจากมาตรการคนละครึ่งเฟส 1-2

จะถูกนำไปรวมกับเฟส 3 ซึ่งคาดว่าจะมาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ หลังจากพ้นมาตรการเราชนะ, เรารักกัน ไปแล้ว โดยทางหน่วยงานจะออกแบบมาตรการให้มีความเหมาะสม

ป้องกันการทุจริต และกระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้น โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า ยังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่ง เฟส3 คาดว่าโครงการจะออกมา

ได้หลังจากที่โครงการเราชนะ และ ม.33เรารักกัน สิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิรายเดิมอาจจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากมีข้อมูลในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว

โครงการละครึ่งเฟส1และเฟส 2มีเงื่อนไขโครงการดังนี้ นางสาวกุลยา เตือนด้วยว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ประกอบการร้านค้า

ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่ง รวมถึงประชาชน โดยพบพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เช่น การแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสด การขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม กระทรวงการคลังได้เร่งรัดดำเนินการติดตามและตรวจสอบการกระทำทุจริตในโครงการต่าง ๆ

รวมถึงประสาน ขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง

จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้า และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น กระทรวงการคลังขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิ์ของตนเองและขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตมหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ