‘ธนาคารแห่งประเทศไทย’ ยื่นมือช่วยลูกหนี้ -สินเชื่อเงินกู้

‘ธนาคารแห่งประเทศไทย’ ยื่นมือช่วยลูกหนี้ -สินเชื่อเงินกู้

เมื่อจ่ายหนี้ไม่ไหว ควรทำอย่างไร? คำถามสำคัญคือ เมื่อจ่ายหนี้ไม่ไหว เราจะต้องทำทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน จากประสบการณ์ที่ทำงานร่วมงานกับสถาบันการเงินเกือบ 3 ทศวรรษ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และเป็นผู้บุกเบิกงานแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนรุ่นแรกของ ธปท. คิดว่า การแก้ปัญหาหนี้สิน ถ้ามุ่งคิดแต่เรื่องหนี้สินอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะพบทางตัน จำเป็นต้องพิจารณาตัวแปร 3 ตัวที่เกี่ยวข้องกับหนี้-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จึงจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และจัดการปัญหาหนี้ได้ถูกต้อง โดยทั้ง 3 ตัวแปรสำคัญมีดังต่อไปนี้ “การแก้ปัญหาหนี้สิน ถ้ามุ่งคิดแต่เรื่องหนี้สินอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะพบทางตัน-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จำเป็นต้องพิจารณาตัวแปร 3 ตัวที่เกี่ยวข้องกับหนี้ คือ รายจ่าย รายได้ และหนี้สิน” ตัวแปรสำคัญี่ 1 รายจ่าย แน่นอนว่า เมื่อรายได้ลด เราจะใช้จ่ายเหมือนเดิมคงไม่ได้ และรายจ่ายหลายตัวยังซ่อนตาเราอีกมาก-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ขณะเดียวกัน เรื่องรายจ่าย เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาทั้งครอบครัว แต่กลับพบว่า หัวหน้าครอบครัวมักจะแบกปัญหาและรับความเครียดไว้คนเดียว กว่าคนในครอบครัวจะรับรู้ ปัญหาก็บานปลายเกินกว่าจะแก้ไข-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ในกรณีที่ครอบครัวช่วยเหลือกัน พบว่า ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น บางครอบครัวจากที่เคยทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำ ต้องหันมาทำอาหารทานเอง แต่ก็ยังไม่พอ ต้องเลือกเมนูอาหารให้เหมาะกับรายได้ด้วย-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

บางคนที่ผ่านพ้นวิกฤติหนี้เล่าว่า เราประหยัดสุดๆ ผักบุ้ง 1 กำ ไข่ดาว 2 ฟอง คือกับข้าว 3 มื้อของครอบครัว ช่วงนี้ก็เน้นข้าวคลุกซีอิ๊วเยอะหน่อย ก็พอไปได้ ตัวแปรสำคัญที่ 2 รายได้-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับรายได้ ซึ่งการหารายได้เสริมจะว่าเป็นเรื่องยากก็ยาก แต่พลิกมุมคิดว่า “อะไรที่ 2 มือนี้ทำได้ นับเป็นงานเป็นเงินทั้งนั้น” ทำให้มีทางออกได้ไม่ยากนัก จากประสบการณ์ของลูกหนี้รายหนึ่งถูกให้ออกจากงาน-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แรกๆ ก็เคว้งคว้าง ช่วงกลางวันก็ทำงานรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน แต่เขาไม่ย่อท้อไปรับเศษผ้าจากโรงงานมาเย็บผ้าเช็ดเท้าตอนกลางคืน ซึ่งงานแบบนี้ ถือเป็น “งานอาชีวบำบัด” ทำให้จิตนิ่งได้ สุดท้ายเมื่อเขาหายฟุ้งซ่านจากปัญหาหนี้สิน-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทาง ไปสัมภาษณ์งานใหม่ที่ไหนก็มีสติ ในเวลาไม่ถึง 6 เดือน เขาก็ได้งานประจำ ที่มีรายได้มั่นคง แนวทางแนะนำเพิ่มเติมกับโครงการ คลินิกแก้หนี้ สำหรับคนจ่ายหนี้ไม่ไหว-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับท่านที่เวลานี้ได้รับผลกระทบในที่สถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ท่านมีหนี้เสียอยู่ในตอนนี้ วันนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ ที่ได้ร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่ช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถปลดหนี้เสียได้โดยเร็ว สำหรับกลุ่มผู้มีหนี้ในครั้งนี้ ทางโครงการได้ทำการเปิดขยายเวลาการเป็นหนี้เสีย จากเดิม วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็น ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 64 จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าที่เป็นหนี้เสียกับเหล่า35-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank)

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการคลินิกแก้หนี้ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 65 ปี มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยคลินิกแก้หนี้ออกแผนมาให้สูตรที่ 2 ด้วยการขยายมาตรการช่วยเหลือโดยจะให้ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4-7% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี และยังจะได้รับมาตรการพิเศษ “ยาแรง 2 สูตร” -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่ขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือน มิถุนายน 2564 ได้แก่ ยาสูตร 1 การเลื่อนกำหนดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ชำระไม่ไหว โดยจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้และไม่เสียประวัติ ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้แล้ววันนี้ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ยาสูตร 2 ลดดอกเบี้ยลง 1-2% จ่ายมากลดมาก (จ่ายค่างวดเฉลี่ยตั้งแต่ 80% ขึ้นไปลดให้ 2% ถ้าไม่ไหวแต่จ่ายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40% ลดให้ 1%) สำหรับผู้ที่สามารถผ่อนชำระต่อเนื่อง -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.moneyguru.co.th/personal-loan/articles/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7