‘สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ’ จาก ‘ธ.กรุงเทพ'(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ’ จาก ‘ธ.กรุงเทพ’

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพที่มีวงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนได้ทันที ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน และสมัครง่ายโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงเทพ วงเงิน 5 เท่ารายได้(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ธนาคารกรุงเทพปล่อยกู้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ขั้นต่ำที่ 15,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท โดยธนาคารมีช่องทางการชำระเงินคืนคือหักบัญชี(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือชำระเงินสดหรือเช็คที่สาขาก็ได้ ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน สามารถผ่อนชำระคืนสินเชื่อบัวหลวงสุขใจได้นานสูงสุด 60 เดือน ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระเองได้ ชำระคืนเท่าๆกันในทุกๆเดือน โดยหากกู้เงิน 50,000 บาท ผ่อนชำระ 60 เดือนที่เดือนละ 1,400 บาทเท่านั้น(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือถ้ากู้ 120,000 ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 3,200 บาท (อ้างอิง ตารางคำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ) ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โปรแกรมสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทเงินกู้อเนกประสงค์ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แต่ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนลองดูทางเลือกอื่นได้เช่น กสิกร ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือน (อ่านต่อ) หรือกู้เงินด่วนออนไลน์ เอกสารสมัครสินเชื่อกรุงเทพ(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนติดกันจากปัจจุบัน สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้า โดยจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงเทพจากบริษัทที่ร่วมรายการ ไม่มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงเทพ(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เนื่องจากสินเชื่อบัวหลวงสุขใจจำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงเทพ หากไม่มีก็มีวิธีอื่นๆดังนี้ ดูสินเชื่อธนาคารอื่นที่ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เช่น สินเชื่อธนาคารกรุงไทย, สินเชื่อกสิกร, กู้เงินออนไลน์ ผ่านแอพ สมัครสินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน ธนาคารกรุงเทพ (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของเงินฝากค่ำประกัน ผ่อนสูงสุด 10 ปีและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ สอบถามโทร 1333 (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)