เช็คสิทธิ์ รับ 4,000 ก่อนสงกรานต์-สินเชื่อเงินกู้

เช็คสิทธิ์ รับ 4,000 ก่อนสงกรานต์-สินเชื่อเงินกู้

วันนี้ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน ที่ได้รับสิทธิในรอบแรก จะได้รับวงเงินเยียวยาโควิด-19 เป็น งวดที่ 3 อีก 1,000 บาท(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยวงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป หรือหากยังไม่ใช้ ก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยหลังจากการจ่ายเงินเยียวยางวดที่ 3 แล้ว ม33เรารักกัน จะมีการจ่ายวงเงินเยียวยางวดที่ 4 หรืองวดสุดท้ายในวันที่ 12 เมษายน 2564(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ด้านผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน ม33เรารักกัน ไม่ผ่านในรอบแรกและยื่นขอทบทวนสิทธิไปแล้ว ก็สามารถเช็คผลการทบทวนสิทธิได้ในวันนี้ 5 เมษายน 2564 ผ่าน (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

www.ม33เรารักกัน.com จากนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้องรออีก 1 สัปดาห์ ก็จะได้รับวงเงินเยียวยาโควิด-19 แบบเต็ม ๆ จำนวน 4,000 บาทในครั้งเดียว! ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ส่วนผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ก็จะทราบผลในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยผู้ลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนมีจำนวน 32,827 คน (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลและวิธีการรับเงินเยียวยาให้รับทราบต่อไป “ม33เรารักกัน” คืออะไร? โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัตรประชาชน (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน และรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาทได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินเข้ากี่งวด? ผู้ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียน ม33เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ในรอบปกติ (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จะได้รับวงเงินเยียวยา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ ได้เงินเยียวยา 1 ครั้ง จำนวน 4,000 บาท ครั้งที่ 1 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 4,000 บาท (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)