สินเชื่อเงินกู้ ‘KKP Personal Loan’ จาก ‘เกียรตินาคิน’

สินเชื่อเงินกู้ ‘KKP Personal Loan’ จาก ‘เกียรตินาคิน’

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร / ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด /-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

*คำนวนจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 14.5% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ ผู้มีรายได้ประจำ สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (1 ชุด)
-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบันอ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

* ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าใหม่ และ Top Up อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าใหม่ และ Top Up สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านช่องทางใดได้บ้าง-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร (https://bank.kkpfg.com) หรือผ่านตัวแทนขายของธนาคาร-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วงเงินอนุมัติสินเชื่อเท่าใด สูงสุด 1,500,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน ภายใน 3 วันทำการ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สอบถามผลการสมัครได้จากที่ใด ติดต่อโทร KKP Contact Center 02 165 5555 หรือ ตัวแทนขายที่นำเสนอขายสินเชื่อ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางใดบ้าง อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น. -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน มาขอวงเงินจากธนาคาร แล้วแบ่งผ่อนรายเดือน เพื่อนำเงินก้อนออกมาไปใช้จ่ายทั่วไป อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ? เป็นแบบลดต้น ลดดอก -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)