‘กรมพลาธิการทหารบก’ รับสมัครงาน 165 อัตรา -สินเชื่อเงินกู้

‘กรมพลาธิการทหารบก’ รับสมัครงาน 165 อัตรา -สินเชื่อเงินกู้

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 165 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ประกาศกรมพลาธิการทหารบก (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เรื่อง การสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

(เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา 2. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา 3. ช่างโลหะ (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา 4. ช่างสี (เพศ ชาย) (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

จำนวน 1 อัตรา 5. พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (เพศ ชาย) จำนวน 3 อัตรา 6. พนักงานลานถัง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา 7. ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

8. พนักงานการเงินและบัญชี (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา 9. พนักงานการเกษตร (เพศ ชาย) จำนวน 4 อัตรา 10. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

11. พนักงานพัสดุ (เพศ ชาย 6 อัตรา/หญิง 3 อัตรา) 12. พนักงานสูทกรรม (เพศ ชาย 5 อัตรา/หญิง 3 อัตรา) 13. พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 15 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

14. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (เพศ ชาย) จำนวน 14 อัตรา 15. ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา 16. ลูกมือช่าง (ช่างตัดผม)(เพศ ชาย/หญิง) (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

จำนวน 1 อัตรา 17. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย 13 อัตรา/หญิง 79 อัตรา) จำนวน 92 อัตรา การรับสมัครสอบ ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำหรับ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กรมพลาธิการทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารพลาธิการ มีเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กรมพลาธิการทหารบก มีที่ตั้งหน่วยต่าง ๆ รวม 7 พื้นที่ ดังนี้ 1. กรมพลาธิการทหารบก ตั้งอยู่ ณ ถ.ติวานนท์ ต. ท่าทราย อ.เมือง จว.นนทบุรี 2. กองน้ำมันเชื้อเพลิง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กองยกกระบัตร กองร้อยพลาธิการส่งกำลังน้ำมัน และกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป ตั้งอยู่ ณ ถนนสนามบินน้ำ ต. ท่าทราย อ.เมือง จว.นนทบุรี 3. แผนกส่งกำลังเสบียง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กองเกียกกาย ตั้งอยู่ ณ อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 4. กองสถานพักผ่อน ตั้งอยู่ ณ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จว.สมุทรปราการ 5. โรงเรียนทหารพลาธิการ ตั้งอยู่ ณ สี่แยกบางโพ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 6. แผนกโภชนาการ บก.ทบ. ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ 7. โรงงานผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ตั้งอยู่ ณ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/