ยินยัน ‘คนละครึ่งเฟส3’ – สินเชื่อเงินกู้

ยินยัน ‘คนละครึ่งเฟส3’ – สินเชื่อเงินกู้

ยันทำแน่‘คนละครึ่งเฟส3’ บิ๊กตู่การันตี การคลังของชาติมั่นคง ขณะที่นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ยืนยันว่าโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะมีออกมาแน่นอน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายหลังสงกรานต์ (หลังพฤษภาคม 264) -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อย่างไรก็ตามคาดว่าเม็ดเงินที่ออกมาในระบบเศรษฐกิจ จะไม่ทับซ้อนกับมาตราการที่มีอยู่แล้ว เช่น มาตราการ ‘เราชนะ’ หรือ มาตราการ ‘เรารักกัน’ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่สามารถจะจ่ายเงินได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในเบื้องต้น ‘คนละครึ่งเฟส 3’ จะให้ผู้ที่มีสิทธิอยู่แล้ว เชื่อมต่อการใช้สิทธิได้ง่ายๆ โดยให้เข้าไปยืนยันตัวตน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อีกครั้งก่อนใช้งานและไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ขณะเดียวกันกำลังพิจารณาถึงการขยายผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีฐานผู้ใช้จากมาตราการคนละครึ่ง ‘ระยะที่ 1 และ 2’ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

รวมกันประมาณ 15 ล้าน คน ขณะที่ความชัดเจนที่จะสามารถนำมาใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่จะเสนอครม.จึงยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

คุณสมบัติของประชาชนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ มีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก , มีอายุ 18 ปีขึ้นไป , มีสัญชาติไทย , ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการัฐ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯระยะที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯระยะแรกที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯระยะที่2 ผ่านแอพพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

หรือเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯระยะที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแตวันที่16 ธันวาคม 2563 , มีแอพพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โดยกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าวกำหนด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thebangkokinsight.com