‘ม.33’ กลุ่มทบทวนสิทธิ – สินเชื่อเงินกู้

‘ม.33’ กลุ่มทบทวนสิทธิ – สินเชื่อเงินกู้

‘ม33เรารักกัน’ เช็คสิทธิ์ ‘www.ม33เรารักกัน.com’ รับเงินวันที่เท่าไร? อัพเดทคืบหน้า “ม33เรารักกัน” เช็คสิทธิ์ “www.ม33เรารักกัน.com” -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้ที่มีสิทธิในโครงการฯ จะได้รับเงินอีกกี่งวด วันที่เท่าไรบ้าง? ส่วนกลุ่มยื่น “ทบทวนสิทธิ์” ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว และจะได้รับเงินเมื่อไร?-สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

รู้คำตอบที่นี่! กลุ่ม “ทบทวนสิทธิ์” เตรียมเช็คสิทธิ์ 5 เม.ย.64 สำหรับกลุ่มผู้ยื่น “ทบทวนสิทธิ์” ให้เตรียมตัวเช็คประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

5 เมษายน 2564 โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หากเช็คสิทธิ์แล้วพบว่า “ได้รับสิทธิ์” ก็รอรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

“เป๋าตัง” จำนวน 4,000 บาท (รวดเดียวครบวงเงิน) ในวันที่ 12 เมษายน 2564 อีกทั้ง มีข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน ระบุว่าล่าสุดเช็คตัวเลขของกลุ่มยื่น -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com พบว่ามีจำนวนถึง 709,190 คน “ม.33เรารักกัน” ใช้เงินได้ถึงวันไหน? โครงการนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564-สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้ประกันตนต้องใช้จ่ายเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากใช้เงินจากโครงการไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ก็จะเสียสิทธิ์ เพราะระบบจะตัดสิทธิ์การใช้จ่ายในวันนั้นทันที -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อีกทั้ง แจ้งเตือนไปยังผู้ได้รับสิทธิอย่าทำผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ อย่าหลงเชื่อผู้ให้ผลประโยชน์เป็นเงินสด โดยไม่มีการซื้อสินค้าอย่างถูกต้อง ร้านค้าต้องไม่ฉวย -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องแสดงตั้งป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจน หากพบจะแจ้งให้กรมการค้าภายในดำเนินการตามกฎหมาย หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ณ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี E-mail : [email protected] หรือสาขาสำนักงานประกัน
สังคมใกล้บ้าน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.bangkokbiznews.com