ลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ รอบใหม่ – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

ลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ รอบใหม่ – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

วันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ปี 64 รัฐย้ำต้องลงทะเบียนใหม่ทุกรายโดยจุดเด่นๆคือจะมีการปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติการคัดกรอง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่นี้ โดยมีการคาดการณ์ว่า บัตรคนจนรอบใหม่จะเปิดให้ท่านประชาชนสามารถลง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ทะเบียนได้จะเป็นช่วงหลังเดือนพฤษภาคม 64 หรือเสร็จสิ้นโครงการเราชนะ โดยเวลานี้มีผู้ถึงบัตรคนจนอยู่ในระบบจำนวน 13.8 ล้านคน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และหากมีการเปิดลงทะบียนรอบใหม่ ผู้ที่ถือบัตรคนจนเดิมทั้ง 13.8 ล้านคน จะต้องลงทะเบียนใหม่หมด โดยรัฐให้เหตุผลที่ต้องลงทะเบียน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ใหม่หมดเพราะในเวลานี้ผู้ถือบัตรคนจนบ้างคนมีรายได้ที่สูงกว่าหลักเกณฑ์คุณสมบัติเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นเหตุผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องทำ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

การล้างไพ่ใหม่ทั้งหมด ทำให้ทุกท่านต้องลงทะเบียนใหม่ โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ รัฐจะใช้หลักเกณฑ์ รายได้และทรัพย์สินครัวเรื่อนเป็น -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เกณฑ์เฉลี่ยในการตัดสิน เช่น สมมุติว่าท่านอายุ 18 ปีขึ้นไป ท่านมีรายได้เท่าไรและทรัพย์สินครัวเรื่อนต่อปีต้องไม่เกินรายได้เท่าไร หากรวม -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

กันแล้วเกิดท่านก็หมดสิ้นถึงแม้ว่าตัวท่านจะผ่านหลักเกณฑ์ก็ตาม(คือคิดรวมทรัพย์สินทั้งครอบครัวไม่ยืดหลักบุคคลแบบครั้งก่อนแล้ว)กำหนด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ ทั้งนี้ การเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ จะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติจากรายได้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากกที่ผ่านมา ที่พิจารณาจากรายได้รายบุคคล เช่น ภรรยาในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มี -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เงินได้จำนวนมาก ที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิ แต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้น -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อย่างไรก็ดีก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้รายได้ลดลงก็มี -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.moneyguru.co.th