‘ม.33’ งวดที่ 3 – สินเชื่อเงินกู้

‘ม.33’ งวดที่ 3 – สินเชื่อเงินกู้

ม.33เตรียมรับเงินงวดที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการม.33 จะได้รับเงินงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินอีก 1,000 บาท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและชำระค่าสินค่าได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันดังกล่าวเป็นต้นไปหรือหากยังไม่ใช้ก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้ ถึง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

วันที่ 31 พฤาภาคม 2564 อีกทั้งกลุ่ม “ทบทวนสิทธิ์” เตรียมเช็คสิทธิ์ 5 เม.ย.64 สำหรับกลุ่มผู้ยื่น “ทบทวนสิทธิ์” ให้เตรียมตัวเช็คประกาศ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผลยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หากเช็คสิทธิ์แล้วพบว่า “ได้รับสิทธิ์” -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ก็รอรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จำนวน 4,000 บาท (รวดเดียวครบวงเงิน) ในวันที่ 12 เมษายน 2564 อีกทั้ง มีข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ระบุว่าล่าสุดเช็คตัวเลขของกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com พบว่ามีจำนวนถึง 709,190 คน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อย่างไรก็ตาม เงินเยียวยาที่โอนเข้าระบบนั้น สามารถสะสมสิทธิ์เพื่อใช้จ่ายได้ถึงวันสิ้นสุดโครงการ คือวันที่ 31 พ.ค. 2564 โดยสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้า -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ”. -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ม.33 เรารักกัน ช่วยเหลือเงินเยียวยาเท่าไร รับเป็นเงินสดได้หรือไม่ คำตอบ : ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จนครบทั้งหมด 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,000 บาท คำถาม : เงินเยียวยา 4,000 บาท เข้าวันไหน คำตอบ : จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 = เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 = เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ครั้งที่ 3 = เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564 ครั้งที่ 4 = เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thairath.co.th