‘ม.33’ จ่ายเงิน 1,000 บาท – สินเชื่อเงินกู้

‘ม.33’ จ่ายเงิน 1,000 บาท – สินเชื่อเงินกู้

‘ม33เรารักกัน’ จ่าย 1,000 บาท งวดที่ 3 ใครยื่นทบทวนสิทธิกดเช็คเลย! วันนี้ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โครงการ ม33เรารักกัน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

มี 2 ความเคลื่อนไหวสำคัญ ได้แก่ การจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 งวดใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกเรียบร้อยแล้ว และการประกาศผล -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ สำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปติดตามพร้อมกัน “ม33เรารักกัน” จ่าย งวดที่ 3 และประกาศผลทบทวนสิทธิ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

วันนี้ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน ที่ได้รับสิทธิในรอบแรก จะได้รับวงเงินเยียวยาโควิด-19 เป็น งวดที่ 3 อีก -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

1,000 บาท โดยวงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป หรือหากยังไม่ใช้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยหลังจากการจ่ายเงินเยียวยางวดที่ 3 แล้ว ม33เรารักกัน จะมีการจ่ายวงเงินเยียวยางวดที่ 4 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

หรืองวดสุดท้ายในวันที่ 12 เมษายน 2564 ด้านผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน ม33เรารักกัน ไม่ผ่านในรอบแรกและยื่นขอทบทวนสิทธิไปแล้ว -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ก็สามารถเช็คผลการทบทวนสิทธิได้ในวันนี้ 5 เมษายน 2564 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่ จากนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้องรออีก 1 สัปดาห์ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ก็จะได้รับวงเงินเยียวยาโควิด-19 แบบเต็ม ๆ จำนวน 4,000 บาทในครั้งเดียว! ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 ส่วนผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ก็จะทราบผลในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยผู้ลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนมีจำนวน 32,827 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคม -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จะแจ้งผลและวิธีการรับเงินเยียวยาให้รับทราบต่อไป -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thebangkokinsight.com