‘ม.33’ ผู้มีสิทธิต้องกดยืนยัน – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘ม.33’ ผู้มีสิทธิต้องกดยืนยัน – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

เช็กเลย! ม.33 เรารักกัน รับ 4,000 บาท โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ประกาศผลคัดกรองสิทธิ์ รับเงิน 4,000 บาท เช็กสิทธิ์ผ่าน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เว็บไซต์ ตั้งแต่ 5-11 เมษายน 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 กระทรวงแรงงานเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์จากการลงทะเบียนเมื่อวันที่ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อรับสิทธิ์โครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวน 4,000 บาท ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการคัดกรองได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันนี้ (5 เม.ย.) – 11 เมษายน 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์สามารถกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันนี้ (5 เม.ย.) เช่นกัน จนถึง 31 เมษายน 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.prachachat.net