‘ม.33’ รับเงิน 3,000 บาท – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘ม.33’ รับเงิน 3,000 บาท – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

กดยืนยันตัวตน ‘ม33เรารักกัน’ สัปดาห์นี้ รับเลยเงินเยียวยา 3,000 บาท เมื่อวานนี้ 5 เมษายน 2564 โครงการ ม33เรารักกัน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ได้โอนวงเงินเยียวยาโควิด-19 งวดที่ 3 ให้ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรอบปกติแล้วจำนวน 1,000 บาท รวมเป็นทั้งหมด 3,000 บาท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ ม33เรารักกัน แล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ก็ยังสามารถกดยืนยันตัวตนได้อยู่ โดยหากยืนยันตัวตนใน สัปดาห์นี้ ก็จะได้รับวงเงินเยียวยาทันที 3,000 บาทและรับเพิ่มอีก 1,000 บาท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ในสัปดาห์หน้า ยืนยันตัวตน “ม33เรารักกัน” สัปดาห์นี้ รับ 3,000 บาท ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียน ม33เรารักกัน รอบปกติแล้ว จะต้อง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

กดยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตังเพื่อรับวงเงินเยียวยาโควิด-19 โดยการยืนยันตัวตนจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงและมีการจ่ายวงเงินเยียวยาไม่เหมือนกัน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ดังนี้ ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thebangkokinsight.com