เช็คสิทธิ์ ‘ม.33’ เมษายน – สินเชื่อเงินกู้

เช็คสิทธิ์ ‘ม.33’ เมษายน – สินเชื่อเงินกู้

‘ม33เรารักกัน’ เช็คสิทธิ์ ‘www.ม33เรารักกัน.com’ รับเงินอีกกี่งวด วันที่เท่าไร? อัพเดทคืบหน้า “ม33เรารักกัน” เช็คสิทธิ์ “www.ม33เรารักกัน.com” -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้ที่มีสิทธิในโครงการฯ จะได้รับเงินอีกกี่งวด วันที่เท่าไรบ้าง? ส่วนกลุ่มยื่น “ทบทวนสิทธิ์” ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว และจะได้รับเงินเมื่อไร? รู้คำตอบที่นี่! -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โครงการ “ม33เรารักกัน” เป็นมาตรการของรัฐบาลที่มอบ “เงินเยียวยา” ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งต้อง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ลงทะเบียนใน “www.ม33เรารักกัน.com” ที่ผ่านมารัฐได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 2 งวด รวมเงินสะสม 2,000 บาทต่อคน จากวงเงินทั้งหมด 4,000 บาทต่อคน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แล้วเงินที่เหลือจะโอนให้วันที่เท่าไหร่บ้าง? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ หาคำตอบมาให้แล้ว ดังนี้ 1. คืบหน้า “ม33เรารักกัน” เหลือโอนเงินอีก 2 งวด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยภาพรวมการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์ ม33เรารักกัน ตั้งแต่วันที่ 22 -28 มี.ค. 2564 พบว่าคนไทยมีการใช้จ่ายสะสม -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อยู่ที่ 4,603 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าโครงการ “ม33เรารักกัน” รัฐเตรียมจะโอนจ่ายเงินที่เหลืออีก 2 งวดข้างหน้า คือ งวดที่ 3 จะโอนในวันที่ 5 เม.ย. 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

งวดที่ 4 จะโอนในวันที่ 12 เม.ย. 2564 กลุ่ม “ทบทวนสิทธิ์” เตรียมเช็คสิทธิ์ 5 เม.ย.64 สำหรับกลุ่มผู้ยื่น “ทบทวนสิทธิ์” ให้เตรียมตัวเช็คประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หากเช็คสิทธิ์แล้วพบว่า “ได้รับสิทธิ์” ก็รอรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จำนวน 4,000 บาท (รวดเดียวครบวงเงิน) ในวันที่ 12 เมษายน 2564 อีกทั้ง มีข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน ระบุว่าล่าสุดเช็คตัวเลขของกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

www.ม33เรารักกัน.com พบว่ามีจำนวนถึง 709,190 คน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.bangkokbiznews.com