ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งเฟส3’ – สินเชื่อเงินกู้

ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งเฟส3’ – สินเชื่อเงินกู้

โฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” จะมีออกมาแน่นอน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษา คาดว่า จะมีความชัดเจนได้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ภายหลังสงกรานต์ (หลังพฤษภาคม 2564) อย่างไรก็ตาม คาดว่าเม็ดเงินที่จะออกมาในระบบเศรษฐกิจ จะไม่ทับซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่แล้ว -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เช่น มาตรการเราชนะ หรือมาตรการเรารักกัน ที่จะสามารถใช้จ่ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ในเบื้องต้น คนละครึ่งเฟส 3 จะให้ผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เชื่อมต่อการใช้สิทธิได้ง่าย ๆ โดยให้เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนใช้งาน และไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ขณะเดียวกัน กำลังพิจารณาถึงการ “ขยายฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น” -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จากปัจจุบันมีฐานผู้ใช้จากมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และ 2 รวมกันประมาณ 15 ล้านราย ขณะที่ความชัดเจนที่จะสามารถนำมาใช้จ่ายได้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่จะเสนอ ครม.จึงยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

กระทรวงการคลังกำลังออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อสร้างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยมีการพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โดยเบื้องต้นคาดว่าคนละครึ่งเฟส 3 จะเพิ่มวิธีการใช้จ่ายให้เพิ่มเติม คือ เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วย เช่น ใช้จ่ายค่าขนส่งสาธารณะ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ส่วนการปรับปรุงรายละเอียดเรื่องจำนวนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์นั้น ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า ต้องหารือกันก่อนว่าควรจะใช้หลักเกณฑ์ใด หากยึดตามเกณฑ์ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เดียวกันกับมาตรการ “เราชนะ” ก็จะอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านคน จากนั้นก็ต้องมาคำนวณต่อถึงงบประมาณว่า จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไร และรัฐบาลมีเงิน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เพียงพอหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์ในเฟส 3 ดังกล่าว แต่ตามหลักการเบื้องต้นของโครงการ ยังอยู่ภายใต้แนวคิด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โค-เพย์ คือ รัฐช่วยจ่าย 50% และ ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเองอีก 50% -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thebangkokinsight.com