แอพ ‘เป๋าตัง’ ปล่อยกู้ – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

แอพ ‘เป๋าตัง’ ปล่อยกู้ – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า จากการช่วยเหลือประชาชนผ่านระบบอีเพย์เมนต์ ที่รัฐบาลโอนเงิน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ช่วยเหลือให้ประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายโครงการ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 พบว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเรียนรู้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

การใช้จ่ายเงินผ่านระบบอีเพย์เมนต์ได้รวดเร็ว โดยความสำเร็จในเรื่องนี้ รวมทั้งข้อมูลที่รัฐบาลได้รับในช่วงที่ผ่านมา โดยรัฐบาลกำลังพัฒนาเพื่อนำมาใช้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยส่วนหนึ่งที่รัฐบาลกำลังศึกษาอยู่คือ ในอนาคตอาจให้ประชาชนสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ส่วนประชาชนที่มีเงินออมเพียงพอที่จะสามารถปล่อยกู้และรับความเสี่ยงได้ ก็ให้ใช้ช่องทางนี้ปล่อยเงินกู้ได้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรูปแบบนี้ในประเทศจีน มีการดำเนินการโดยบริษัท Alibaba มีบริษัทลูกที่ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ช่วยวิเคราะห์เครดิตของผู้กู้เงิน ทำให้การปล่อยเงินกู้ผ่านระบบแอปพลิเคชันสามารถทำได้ สำหรับกลไกที่จะมารองรับของภาครัฐ อาจจะมีหน่วยงานกลาง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เป็นรูปแบบสถาบันขึ้นมาช่วยรับประกันการปล่อยเงินกู้บางส่วน โดยประชาชนที่มาปล่อยกู้ผ่านช่องทางนี้จะต้องรับความเสี่ยงเองบางส่วน แต่ก็มีโอกาสที่จะ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่สูงตามอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thebangkokinsight.com