‘เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรีบลงทะเบียน – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรีบลงทะเบียน – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

“เราชนะ”กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รีบลงทะเบียนภายใน 9 เม.ย.ก่อนถูกตัดสิทธิ์เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ใครยังไม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์รีบลงด่วน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ภายในวันที่ 9 เม.ย. รับเงินเยียวยาเราชนะ ครั้งเดียว 7,000 บาท วันไหนเช็กที่นี่ ถ้าเอาวันที่ (6 เม.ย.) เป็นตัวตั้งเหลือเวลาเพียงอีก 3 วัน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เท่านั้นจะสิ้นสุดโครงการขยายระยะเวลาปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ซึ่งกระทรวงการคลัง ขยายเวลาครั้งที่ 3 โดยสิ้นสุดโครงการในวันที่ 9 เม.ย.นี้ ความคืบหน้าล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงาน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ครั้งที่ 3 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ตามนโยบายของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ลงทะเบียนเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากปิด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ลงทะเบียนโครงการเราชนะ กระทรวงการคลัง จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการคัดกรอง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

คุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thansettakij.com