‘คปภ.’ ออกประกันภัย 10 บาท-สินเชื่อเงินกู้

‘คปภ.’ ออกประกันภัย 10 บาท-สินเชื่อเงินกู้

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2564 สำนักงาน คปภ.ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้นำแนวคิดและรูปแบบของประกันภัย-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส มาต่อยอดพัฒนาให้เป็น “ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล
ซุปเปอร์พลัส” โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ คือผู้ทำประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ณ วันที่ทำประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ถือกรมธรรม์ โดยเริ่มจำหน่าย-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับคนไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประกันภัย 10 บาท ดังกล่าว เป็นกรมธรรม์กลุ่ม ผู้สนใจสามารถรับสิทธิจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 แห่ง-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ประกอบด้วย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ตู้บุญเติม) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(มหาชน) (Cafe Amazon) บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด บริษัท ฮักส์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(มหาชน) บริษัท ฐิติกร สำนักงานใหญ่จักรยานยนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล
อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ธนาคารออมสิน บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท พีเคอาร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด และ บริษัท 724 จำกัด (มหาชน)-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปสามารถรวมตัวเป็นกลุ่ม ซื้อได้โดยตรงจากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ 23 แห่ง และสามารถ
สอบถามที่สายด่วน คปภ. 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2564-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy/news_2656312