‘สนง. ปลัดกระทรวงกลาโหม’ เปิดรับสมัคร(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘สนง. ปลัดกระทรวงกลาโหม’ เปิดรับสมัคร(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นาย
ทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา 2 นายทหารชั้นประทวน จำนวน 8 อัตรา 3. พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

การรับสมัครสอบ ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานราชการไทย ระดับเทียบเท่ากรม
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวง-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซึ่งมิได้กำหนดให้เปลี่ยนหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ สำนักงานปลัด-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กระทรวงกลาโหม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช 2476 ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน่วยงานในสังกัดขึ้นตรง ดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงบประมาณกลาโหม สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กรมเสมียนตรา กรมพระธรรมนูญ กรมการเงินกลาโหม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอวกาศกลาโหม สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม กรมการสรรพกำลังกลาโหม-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบกไทย กองทัพเรือไทย กองทัพอากาศไทย องค์การสงเคราะห์-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทหารผ่านศึก กองเลขานุการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม
กำหนดให้มีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2576-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=310