สินเชื่อเงินกู้ ‘กรุงไทย’ กู้ได้ 15 เท่าของเงินเดือน

สินเชื่อเงินกู้ ‘กรุงไทย’ กู้ได้ 15 เท่าของเงินเดือน

เพจเฟซบุ๊กธนาคารกรุงไทย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสินเชื่อเงินกู้กรุงไทยธนวัฏ เพื่อช่วยก้าวผ่านทุกปัญหากับเงินสำรองพร้อมใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 9.72% ต่อปี* คิดดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง มีไว้อุ่นใจ ไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ย วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายการ**
ไม่ไหวจ่ายแค่ดอกเบี้ยได้ (ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้) สามารถสมัครสินเชื่อเงินกู้ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา *อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เริ่มต้น MRR+3.5% ต่อปี-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(MRR=6.22% ต่อปี ณ 19 ก.พ. 64) **วงเงินสินเชื่อเงินกู้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้ และ MOU ของแต่ละหน่วยงาน จุดเด่นผลิตภัณฑ์-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เงินสดสำรองพร้อมใช้ : วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยลูกค้าทำไว้กับธนาคาร) สินเชื่อเงินกู้บุคคลดอกเบี้ยต่ำ
มีหรือไม่มีผู้คำประกันก็ทำได้ คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง : ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ผู้ขอกู้ อัตราดอกเบี้ย-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน MRR+3.5% ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ MRR+5.5% ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน พนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU)
MRR+6.0% *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด วงเงินกู้ที่ให้ ผู้ขอกู้ หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ สูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือน สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน หน่วยงานเอกชน สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ให้ใช้สินเชื่อเงินกู้กรุงไทยธนวัฏ 5 Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน สำหรับสินเชื่อกรุงไทยธรวัฏ มี 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกันดังนี้
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีบัญชีเงินเดือยกับธนาคารกรุงไทย เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สินเชื่อเงินกู้กรุงไทยธนวัฏ มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย เป็นพนักงานเอกชน บริษัทมีสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย (MOU) มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สินเชื่อเงินกู้กรุงไทย 5 Plus มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย เป็นพนักงานเอกชน บริษัทไม่มีสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย (MOU)
มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : sanook.com/money/827124/