เช็คสิทธิ ‘ม.33 เรารักกัน’-สินเชื่อเงินกู้

เช็คสิทธิ ‘ม.33 เรารักกัน’-สินเชื่อเงินกู้

เช็คสิทธิ ม33เรารักกัน – 5 เมษายน รายงานความรืบหน้าโครงกมรแจกเงิน 4,000 บาท ม.33เรารักกัน กลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หลังจาก ตรวจสอบสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 15 มี.ค. 64 แล้วไม่ผ่าน ล่าสุดวันนี้ 5 เมษายน กลุ่มทบทวนสิทธิ
ม33เรารักกัน สามารถตรวจสอบสถานะ ได้ทางเว็บไซต์ ว่าผ่านหรือไม่ เมื่อได้รับสิทธิแล้ว ตามกำหนดเดิมจ้องยืนยันตัวตนผ่าน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แอปเป๋าตัง วันที่ 5-11 เม.ย. 64 และได้รับวงเงิน 2 ครั้ง 12 19 เม.ย. ครั้งละ 2000 บาท หากไม่กดดยืนยันตัวตนถือว่าสละสิทธิ์-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แต่! มติ ครม. ได้ขยายวันยืนยันตัวตนกลุ่มทบทวนสิทธิ์ ม.33เรารักกัน เป็นวันที่ 5 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 ม.33 เรารักกัน
กลุ่มทบทวนสิทธิ เงินเข้าวันไหน เงิน 4000 บาท เข้ารอบแรก กดยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์ ระหว่าง 5-11 เม.ย. 64 จะได้เงิน 4,000 บาท-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ในงวดเดียว 12 เม.ย. 64 เงินเรารักกัน 4,000 บาท เข้ารอบสอง กลุ่มยืนยันตัวตนระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เงินโอน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เข้าเป๋าตังในวันที่กดใช้งานทันที 4 ,000 บาท วิธีเช็คสิทธิ์ ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิว่าผ่านหรือไม่ ณ ม33เรารักกัน.com
1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” เพื่อเช็คสิทธิ์ ม33เรารักกัน 3. กรอกข้อมูล-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อและนามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน) 4. คลิก ตรวจสอบสถานะ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

5. หากได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน” พร้อมระบุตารางวันโอน
และจำนวนเงินที่โอน และวิธีค้นหา ร้านค้าม.33เรารักกัน – อัปเดตความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือประชาชนมาตรา 33 ประกันสังคม-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อย่าง ‘ม.33 เรารักกัน’ หรือหลายคนเรียก ‘เราชนะม.33’ เนื่องจากโครงการคล้ายคลึงกับเราชนะ ต่างกันแค่ได้เงิน 4,000 บาท-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แต่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เหมือนกัน โดย ม33เรารักกันโอนเงินงวดแรก 22 มี.ค. 64 1,000 บาท จากนั้นจะโอนทุกวันจันทร์
จนครบ 4,000 บาท และใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ดังนั้นประชาชนสามารถใช้จ่ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://thethaiger.com/th/news/430340/