‘เราชนะ’ เตรียมประกาศผล ‘กลุ่มเปราะบาง'(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘เราชนะ’ เตรียมประกาศผล ‘กลุ่มเปราะบาง'(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

กลุ่มเปราะบางลงทะเบียน www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 รู้ผลผ่านเกณฑ์วันที่ 28 เม.ย. 64-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุถึงกลุ่มที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ลงทะเบียนเราชนะ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านเกณฑ์-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จะได้รับการโอนสิทธิ 7,000 บาท ผ่านบัตรประชาชน (Smart Card) และใช้จ่ายสิทธิกับร้านค้าร่วมโครงการเราชนะได้ตั้งแต่
วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค. นี้ สำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิเราชนะ ณ วันที่ 7 เม.ย. 64 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิรวม-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 192,185 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่าน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ
รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ โดยแบ่งกลุ่ม-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผู้ใช้สิทธิเราชนะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายจำนวน 72,028 ล้านบาท-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนทางเว็บไซต์
www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 108,313 ล้านบาท กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมจำนวน 11,844 ล้านบาท หลังจาก-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต(ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ไม่ได้)
รวมไปถึงกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ก.พ. 2564-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.sanook.com/money/827580/