“กรุงไทยธนวัฏ” กู้ 15 เท่าของรายได้ – สินเชื่อ

วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้!
‘กรุงไทย’ ปล่อยสินเชื่อ “กรุงไทยธนวัฏ” เพื่อช่วยชาวบ้าน

เพจเฟซบุ๊กธนาคารกรุงไทย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อช่วยก้าวผ่านทุกปัญหากับเงินสำรองพร้อมใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 9.72% ต่อปี* คิดดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง มีไว้อุ่นใจ ไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ย วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายการ** ไม่ไหวจ่ายแค่ดอกเบี้ยได้ (ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้)-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา *อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เริ่มต้น MRR+3.5% ต่อปี (MRR=6.22% ต่อปี ณ 19 ก.พ. 64) **วงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้ และ MOU ของแต่ละหน่วยงาน จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เงินสดสำรองพร้อมใช้ : วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยลูกค้าทำไว้กับธนาคาร)-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ : มีหรือไม่มีผู้คำประกันก็ทำได้ คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง : ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ผู้ขอกู้อัตราดอกเบี้ย มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน MRR+3.5% ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ MRR+5.5%-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน พนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU) MRR+6.0% *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด วงเงินกู้ที่ให้ ผู้ขอกู้ หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ สูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือน สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

หน่วยงานเอกชน สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีบัญชีเงินเดือยกับธนาคารกรุงไทย เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

เป็นพนักงานเอกชน บริษัทมีสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย (MOU) มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สินเชื่อกรุงไทย 5 Plus มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย เป็นพนักงานเอกชน บริษัทไม่มีสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย (MOU) มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้