‘เอไอเอ’ ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิดฟรี – สินเชื่อ

คุ้มครองประกันภัยแพ้วัคซีนโควิดฟรี!
ลูกค้า ‘เอไอเอ’ เช็กสิทธิ์ เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ 19 เมษายน

เอไอเอประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “ชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ 19 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชั่นใหม่เท่านั้น วันที่ 1 เมษายน 2564 เอไอเอ ประเทศไทย ขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ประกาศมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายใต้ชื่อโครงการ “ชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ซึ่งถือเป็นนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

พร้อมตอกย้ำการเป็นที่ 1 ของเอไอเอในอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย ที่พร้อมมอบความคุ้มครองเพื่อคนไทยได้มีความอุ่นใจและคลายความกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว จะเป็นลูกค้าที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ยกเว้นลูกค้าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

โดยลูกค้าจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์หากมีอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย1 โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

เอไอเอ ประเทศไทย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อภายในอาคาร ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น

ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์ เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

บริการพิเศษและความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับลูกค้า เอไอเอ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

และ บริษัทจะคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน จากการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อรายชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อวัน2 (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน) ต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ในแต่ละครั้งให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน และต้องเสียชีวิตไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในกรณีนี้ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท3 ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้