‘สินชื่อกรุงไทย 5 PLUS'(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘สินชื่อกรุงไทย 5 PLUS’
เปิดให้กู้สูงสุด 30,000 บาท ขั้นตอนวิธีลงทะเบียนยื่นขอได้แล้ว

“สินชื่อกรุงไทย 5 PLUS” ธนาคารกรุงไทย เปิดให้กู้สูงสุด 30,000 บาท เช็กขั้นตอนวิธีลงทะเบียนยื่นขอก็อย่างละเอียดที่นี่ที่เดียว จากกรณีที่ ธนาคารกรุงไทย
ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” เปิดให้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ พนักงานเอกชน ยื่นข้อกู้เพื่อกันสำรองไว้ใช้จ่าย ส่วนจุดเด่นผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” ดังนี้ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน*(ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร) สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยผู้ขอกู้ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

1. มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกันMRR + 3.5%2. 2. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน- ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ*MRR + 5.5%3. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน- พนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU)สินเชื่อกรุงไทย 5 PLUS -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย เป็นพนักงานเอกชน บริษัทไม่มีสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย (MOU) -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
มีเงินดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

วิธียื่นกู้สินเชื่อกรุงไทย 5 PLUS ขั้นตอนยื่นกู้ คลิกไปที่ www.krungthai.com -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
กรอก ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลาที่สะดวกติดต่อ โทรศัพท์ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

อีเมล์ สาขาของธนาคารที่สะดวกในการติดต่อ จังหวัด อำเภอ สาขาของธนาคาร -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
กดเครื่องหมาย (ถูก) ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ คลิก ตกลง -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้